Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2126(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0353/2011

Předložené texty :

A7-0353/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0520

Přijaté texty
PDF 285kWORD 41k
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - Brusel
Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti ve prospěch strategie EU 2020 a Evropského sousedství podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí a rozpočtové kázni a řádném rozpočtovém řízení(KOM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2012 (KOM(2011)0300) předložený Komisí dne 20. dubna 2011,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“)(1), a zejména na bod 27 této dohody,

–  s ohledem na stanovisko k souhrnnému rozpočtu na rok 2012 ze dne 26. října 2011(2),

–  s ohledem na společné závěry ohledně rozpočtu na rok 2012 přijaté dne 19. listopadu 2011,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0353/2011),

A.  vzhledem k tomu, že stropy víceletého finančního rámce, zejména pro podokruh 1a a okruh 4, neumožňují financování priorit Unie, aniž by nedošlo k ohrožení stávajících nástrojů a politik,

B.  vzhledem k tomu, že Komise v pozměňujícím dopise č. 1/2012 navrhla uvolnění prostředků z nástroje pružnosti s cílem iniciovat posílení evropské politiky sousedství v rámci okruhu 4 ve výši 153 343 576 EUR,

C.  vzhledem k tomu, že dohodovací výbor svolaný pro rozpočet na rok 2012 schválil uvolnění prostředků z nástroje pružnosti pro celkovou částku 200 milionů EUR nad rámec stropů podokruhu 1a a okruhu 4;

1.  konstatuje, že navzdory mírnému zvýšení závazků u omezeného počtu rozpočtových položek a několika snížením u jiných rozpočtových položek stropy pro podokruh 1a okruh 4 neumožňují odpovídající financování vybraných priorit, které prosazují Parlament a Rada;

2.  souhlasí proto s uvolněním prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování strategie EU 2020 v rámci podokruhu 1a a financování evropské politiky sousedství v rámci okruhu 4 ve výši celkem 200 milionů EUR;

3.  opakuje, že uvolnění prostředků z nástroje pružnosti, jak je stanoveno v bodu 27 IID ze dne 17. května 2006, opět poukazuje na zásadní potřebu stále větší flexibility rozpočtu Unie;

4.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení, včetně přílohy, Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Přijaté texty P7_TA(2011)0461.


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti

(Znění této přílohy zde není uvedeno, neboť odpovídá konečnému znění finálního aktu, rozhodnutí 2012/3/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí