Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2126(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0353/2011

Indgivne tekster :

A7-0353/2011

Forhandlinger :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0520

Vedtagne tekster
PDF 204kWORD 39k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet til fordel for EU 2020-strategien og det europæiske naboskabspolitik i henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2011)0373) – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det foreløbige budgetforslag for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2012 (KOM(2011)0300), som blev forelagt af Kommissionen den 20. april 2011,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (herefter IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 27,

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2011 om forslag til almindeligt budget for 2012(2),

–  der henviser til de fælles konklusioner om 2012-budgettet, der blev vedtaget den 19. november 2011,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0353/2011),

A.  der henviser til, at lofterne for den flerårige finansielle ramme, særlig for underudgiftsområde 1a og udgiftsområde 4, ikke giver mulighed for at finansiere EU-prioriteringer uden at bringe de eksisterende instrumenter og politikker i fare,

B.  der henviser til, at Kommissionen i ændringsskrivelse nr. 1/2012 havde foreslået at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet for at udligne styrkelsen af det europæiske naboskabspolitik under udgiftsområde 4 med et beløb på EUR 153 343 576;

C.  der henviser til, at Forligsudvalget, der er nedsat for 2012-budgettet, enedes om at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet med et samlet beløb på 200 millioner EUR ud over de i underudgiftsområde 1 og udgiftsområde 4 fastsatte lofter;

1.  konstaterer, at lofterne over underudgiftsområde 1a og udgiftsområde 4 på trods af begrænsede forhøjelser af forpligtelsesbevillingerne på en række budgetposter og adskillige nedskæringer på andre budgetposter ikke giver mulighed for den tilstrækkelige finansiering af de prioriteter, som Parlamentet og Rådet har vedtaget;

2.  godkender derfor finansieringen af EU 2020-strategien under underudgiftsområde 1a og finansieringen af det europæiske naboskabspolitik under udgiftsområde 4 til et samlet beløb på 200 millioner EUR;

3.  gentager, at anvendelsen af fleksibilitetsinstrumentet, som fastsat i punkt 27 i IIA af 17. maj 2006, endnu en gang understreger, hvor absolut nødvendigt det er, at EU's budget bliver mere og mere fleksibelt;

4.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

5.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

6.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0461.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse 2012/3/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik