Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2126(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0353/2011

Texte depuse :

A7-0353/2011

Dezbateri :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Voturi :

PV 01/12/2011 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0520

Texte adoptate
PDF 341kWORD 40k
Joi, 1 decembrie 2011 - Bruxelles
Mobilizarea instrumentului de flexibilitate
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 1 decembrie 2011 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în favoarea Strategiei Europa 2020 și a politicii europene de vecinătate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012 (COM(2011)0300), pe care Comisia l-a prezentat la 20 aprilie 2011,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0373-C7-0164/2011),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 27,

–  având în vedere poziția sa adoptată la 26 octombrie 2011 privind proiectul general de buget 2012(2),

–  având în vedere Concluziile comune privind bugetul 2012 adoptate la 19 noiembrie 2011,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0353/2011),

A.  întrucât plafoanele din cadrul financiar multianual, în special pentru subrubrica 1a și rubrica 4, nu permit finanțarea priorităților Uniunii fără a pune în pericol instrumentele și politicile existente;

B.  întrucât Comisia a propus în scrisoarea rectificativă nr. 1/2012 mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a compensa consolidarea destinată politicii europene de vecinătate în cadrul rubricii 4 cu suma de 153 343 576 EUR,

C.  întrucât comitetul de conciliere convocat în cadrul procedurii bugetare 2012 a fost de acord cu mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru o sumă totală de 200 milioane EUR peste plafoanele de la subrubrica 1a și rubrica 4;

1.  constată că, în pofida suplimentării moderate a creditelor de angajament de la un număr limitat de linii bugetare și a câtorva reduceri de la alte linii bugetare, plafoanele de la subrubrica 1a și rubrica 4 nu permit finanțarea adecvată a priorităților selectate de Parlament și de Consiliu;

2.  este de acord, prin urmare, cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a finanța Strategia Europa 2020 de la subrubrica 1a și pentru a finanța politica europeană de vecinătate de la rubrica 4 cu suma totală de 200 milioane EUR;

3.  reiterează faptul că mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din AII din 17 mai 2006, evidențiază, o dată în plus, necesitatea crucială ca bugetul UE să fie din ce în ce mai flexibil;

4.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0461.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2012/3/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate