Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2126(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0353/2011

Predložena besedila :

A7-0353/2011

Razprave :

PV 26/10/2011 - 3
CRE 26/10/2011 - 3

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0520

Sprejeta besedila
PDF 274kWORD 37k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
Uporaba instrumenta prilagodljivosti
P7_TA(2011)0520A7-0353/2011
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v prid strategiji EU 2020 in evropske sosedske politike v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011 – 2011/2126(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2012 (KOM(2011)0300), ki ga je Komisija predstavila 20. aprila 2011,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2011)0373 – C7-0164/2011),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006)(1), zlasti točke 27 tega sporazuma,

–  ob upoštevanju stališča Parlamenta o predlogu splošnega proračuna za leto 2012(2), ki je bilo sprejeto 26. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju skupnih sklepov o proračunu za leto 2012, sprejetih 19. novembra 2011,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0353/2011),

A.  ker zgornje meje večletnega finančnega okvira, zlasti v podrazdelku 1a in razdelku 4, ne dopuščajo financiranja prednostnih nalog Unije, ne da bi bili pri tem ogroženi obstoječi instrumente in politike,

B.  ker je Komisija v pisnem predlogu spremembe št. 1/2012 predlagala uporabo instrumenta prilagodljivosti za nadomestno financiranje evropske sosedske politike v razdelku 4 v znesku 153 343 576 EUR,

C.  ker se je spravni odbor, sklican zaradi proračuna 2012, strinjal z uporabo instrumenta prilagodljivosti v skupnem znesku 200 milijonov EUR nad zgornjo mejo podrazdelka 1a in razdelka 4;

1.  ugotavlja, da zgornji meji podrazdelka 1a in razdelka 4 kljub rahlemu povečanju obveznosti v omejenem številu proračunskih postavk in precejšnjem zmanjšanju drugih proračunskih postavk ne dopuščata ustreznega financiranja izbranih prednostnih nalog, ki sta jih določila Evropski parlament in Svet;

2.  se zato strinja z uporabo instrumenta prilagodljivosti za financiranje strategije EU 2020 v podrazdelku 1a in evropske sosedske politike v razdelku 4 v skupnem znesku 200 milijonov EUR;

3.  znova poudarja, da je uporaba tega instrumenta, kot je določen v točki 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, znova pokazala, da bi moral biti proračun Unije veliko bolj prilagodljiv;

4.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(2) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0461.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi instrumenta prilagodljivosti

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2012/3/EU.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov