Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2057(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0410/2011

Předložené texty :

A7-0410/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/12/2011 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0524

Přijaté texty
PDF 272kWORD 33k
Čtvrtek, 1. prosince 2011 - Brusel
Žádost, aby byl Georgios Toussas zbaven imunity
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. prosince 2011 o žádosti, aby byl Georgios Toussas zbaven imunity (2011/2057(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení Georgiose Toussase poslanecké imunity, kterou předložil dne 9. února 2011 Ilias Stavropoulos, soudce Soudu prvního stupně v Pireu, sekce 7, a o níž byli poslanci informováni na plenárním zasedání dne 9. března 2011,

–  s ohledem na to, že Georgios Toussas dostal v souladu s čl. 7 odst. 3 jednacího řádu možnost vyjádřit se, kterou využil dne 19. září 2011,

–  s ohledem na článek 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 Aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

–  s ohledem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008 a 19. března 2010(1),

–  s ohledem na článek 62 Ústavy Řecké republiky,

–  s ohledem na čl. 6 odst. 2 a článek 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7-0410/2011),

A.  vzhledem k tomu, že soudce Soudu prvního stupně v Pireu, sekce 7, požádal o to, aby byl Georgios Toussas, poslanec Evropského parlamentu, zbaven poslanecké imunity, a soudci tak bylo umožněno vést trestní řízení, které bylo zahájeno na pokyn úřadu státního zástupce Magistrátního soudu v Pireu, a to ve věci zklamání důvěry, v jehož důsledku vznikla škoda ve výši přesahující částku 147 000  EUR (článek 390 řeckého trestního zákoníku a článek 1 zákona 1608/1950) a bylo nařízeno soudní vyšetřování (podle článků 246, 248 a 250 řeckého trestního řádu);

B.  vzhledem k tomu, že tento soudce má v úmyslu předvolat Georgiose Toussase, aby vypovídal jako obviněný v této věci a vyjádřil se k výše uvedeným obviněním, která byla proti němu vznesena, a to na základě článků 270, 271 a 273 řeckého trestního řádu;

C.  vzhledem k tomu, že je tudíž v tomto případě vhodné doporučit, aby bylo žádosti o zbavení imunity vyhověno;

1.  rozhodl, aby byl Georgios Toussas zbaven imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušným orgánům Řecké republiky a Georgiosovi Toussasovi.

(1) Věc 101/63 Wagner v. Fohrmann a Krier, 1964, Recueil, s. 195; věc 149/85 Wybot v. Faure a další, 1986, Recueil, s. 2391; věc T-345/05 Mote v. Parlament, 2008, Recueil II-2849; spojené věci C-200/07 a C-201/07 Marra v. De Gregorio a Clemente, 2008, Recueil I-7929; věc T-42/06 Gollnisch v. Parlament (Úř. věst. C 134, 22.5.2010, s. 29).

Právní upozornění - Ochrana soukromí