Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2057(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0410/2011

Indgivne tekster :

A7-0410/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0524

Vedtagne tekster
PDF 198kWORD 33k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Anmodning om ophævelse af Georgios Toussas' parlamentariske immunitet
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Europa-Parlamentets afgørelse af 1. december 2011 om anmodning om ophævelse af Georgios Toussas' immunitet (2011/2057(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Georgios Toussas' immunitet, som er fremsendt af Ilias Stavropoulos, dommer ved retten i første instans i Piræus, afdeling 7, den 9. februar 2011, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 9. marts 2011,

–  der har hørt Georgios Toussas den 19. september 2011, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3,

–  der henviser til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008 og 19. marts 2010(1),

–  der henviser til artikel 62 i Den Hellenske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 2, og artikel 7,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0410/2011),

A.  der henviser til, at dommeren ved retten i første instans i Piræus, afdeling 7, har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet Georgios Toussas' immunitet for at gøre det muligt at føre en straffesag indledt på begæring af anklagemyndigheden ved retten i Piræus om påstået mandatsvig med økonomisk skade på over 147 000 EUR (artikel 390 i den græske straffelov og artikel 1 i lov 1608/1950), som har været genstand for en dommerundersøgelse (artikel 246, 248 og 250 i den græske strafferetsplejelov);

B.  der henviser til, at dommeren agter at indkalde Georgios Toussas til at afgive forklaring som tiltalt i sagen i overensstemmelse med artikel 270, 271 og 273 i den græske strafferetsplejelov;

C.  der henviser til, at det derfor er tilrådeligt at anbefale ophævelse af den parlamentariske immunitet i det foreliggende tilfælde;

1.  vedtager at ophæve Georgios Toussas' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de kompetente myndigheder i Den Hellenske Republik og til Georgios Toussas.

(1) Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier, Sml. 1954-1964, s. 483, sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., Sml. 1986, s. 2391, sag T-345/05, Mote mod Parlamentet, Sml. 2008 II, s. 2849, forenede sager C-200/07 og C-201/07, Marra mod De Gregorio og Clemente, Sml. 2008 I, s. 7929, og sag T-42/06, Gollnisch mod Parlamentet (EUT C 134 af 22.5.2010, s. 29).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik