Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2057(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0410/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0410/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0524

Elfogadott szövegek
PDF 198kWORD 33k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
A Georgios Toussas képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Az Európai Parlament 2011. december 1-jei határozata a Georgios Toussas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2011/2057(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Ilias Stavropoulos, a pireuszi elsőfokú bíróság 7. szekciója bírájának 2011. február 9-én kelt, és a 2011. március 9-i plenáris ülésen ismertetett kérelmére, amelyben Georgios Toussas képviselői mentelmi jogának felfüggesztését kéri,

–  miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2011. szeptember 19-én meghallgatta Georgios Toussast,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, valamint 2010. március 19-i ítéleteire(1),

–  tekintettel a Görög Köztársaság alkotmánya 62. cikkének rendelkezéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (2) bekezdésére és 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0410/2011),

A.  mivel a pireuszi elsőfokú bíróság 7. szekciójának bírája Georgios Toussas európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kérte annak érdekében, hogy a pireuszi törvényszéki bíróság államügyészi hivatala által kiadott utasítások alapján 147 000 eurót meghaladó összegű kárt okozó, bizalommal való visszaélés miatt (a görög büntető törvénykönyv 390. cikke, és az 1950/1608. számú törvény 1. cikke alapján) megkezdődhessen ellene a büntetőeljárás, és ennek keretében (a görög büntetőeljárási törvény 246., 248. és 250. cikke alapján) az ügyészi vizsgálat;

B.  mivel a bírónak szándékában áll beidézni Georgios Toussast, hogy a görög büntetőeljárási törvény 270., 271. és 273. cikke alapján az ügyben gyanúsítottként tanúvallomást tegyen, és az ellene felhozott fenti vádakra válaszoljon;

C.  mivel ilyen esetben indokolt javasolni a képviselői mentelmi jog felfüggesztését;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Georgios Toussas mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését a Görög Köztársaság illetékes hatóságainak és Georgios Toussasnak.

(1) 101/63, Wagner kontra Fohrmann és Krier, EBHT, 1964., 195. o.; 149/85, Wybot kontra Faure és mások, EBHT, 1986., 2391. o.; T-345/05, Mote kontra Parlament [2008], EBHT, II-2849. o.; C-200/07 és C-201/07 egyesített ügyek, Marra kontra De Gregorio és Clemente [2008], EBHT, I-7929. o.; T-42/06, Gollnisch kontra Parlament (HL C 134., 2010.5.22., 29.o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat