Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2057(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0410/2011

Teksty złożone :

A7-0410/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0524

Teksty przyjęte
PDF 112kWORD 34k
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela
Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa (2011/2057(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa z dnia 9 lutego 2011 r. przekazany przez sędziego sądu pierwszej instancji w Pireusie (wydział VII) Iliasa Stavropoulosa i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 9 marca 2011 r.;

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Georgiosa Toussasa w dniu 19 września 2011 r., zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu;

–  uwzględniając art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.;

–  uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r. oraz 19 marca 2010 r.(1);

–  uwzględniając postanowienia art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,;

–  uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu;

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0410/2011);

A.  mając na uwadze, że sędzia sądu pierwszej instancji w Pireusie (wydział VII) wniósł o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa, posła do Parlamentu Europejskiego, celem umożliwienia prowadzenia postępowania karnego wszczętego w wyniku zarządzenia prokuratury przy sądzie karnym w Pireusie w związku z domniemanym nadużyciem zaufania, które doprowadziło do szkód w wysokości przekraczającej 147 000 euro (art. 390 kodeksu karnego Grecji i art. 1 ustawy nr 1608/1950), w związku z którym zarządzono dochodzenie sądowe (art. 246, 248 i 250 greckiego kodeksu postępowania karnego);

B.  mając na uwadze, że zgodnie przepisami art. 270, 271 i 273 greckiego kodeksu postępowania karnego sędzia zamierza wezwać Georgiosa Toussasa do stawienia się w charakterze oskarżonego w ww. sprawie;

C.  mając na uwadze, że w tej sytuacji wskazane jest zalecenie uchylenia immunitetu poselskiego;

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Georgiosa Toussasa,

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji, właściwym władzom Republiki Greckiej i Georgiosowi Toussasowi.

(1) Sprawa 101/63, Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Rec.1964, s. 195; sprawa 149/85 Wybot przeciwko Faure i innym, Rec. 1986, s. 2391; sprawa T-345/05, Mote przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. 2008, s. II-2849; sprawy połączone C-200/07 i C-201/07, Marra przeciwko De Gregorio i Clemente, Zb.Orz. 2008, s. I-7929; sprawa T-42/06 Gollnisch przeciwko Parlamentowi (Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s.29).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności