Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2057(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0410/2011

Texte depuse :

A7-0410/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2011 - 6.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0524

Texte adoptate
PDF 267kWORD 35k
Joi, 1 decembrie 2011 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Georgios Toussas
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Decizia Parlamentului European din 1 decembrie 2011 privind cererea de ridicare a imunității lui Georgios Toussas (2011/2057(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Georgios Toussas, din data de 9 februarie 2011, transmisă de judecătorul Ilias Stavropoulos de la Tribunalul de Primă Instanță Pireu, Secția a șaptea și comunicată în ședința plenară din 9 martie 2011,

–  având în vedere audierea lui Georgios Toussas la 19 septembrie 2011, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008 și 19 martie 2010(1),

–  având în vedere articolul 62 din Constituția Republicii Elene,

–  având în vedere articolul 6 alineatul (2) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0410/2011),

A.  întrucât judecătorul de la Tribunalul de Primă Instanță Pireu, Secția a șaptea, a solicitat ridicarea imunității lui Georgios Toussas, deputat în Parlamentul European, pentru a-i permite efectuarea urmăririi penale începute în urma instrucțiunilor emise de biroul procurorului de pe lângă Tribunalul Pireu privind un presupus abuz de încredere, care a avut drept consecințe daune care depășesc suma de 147 000 de euro (articolul 390 din Codul penal al Republicii Elene și articolul 1 din Legea 1608/1950) și pentru care s-a dispus deschiderea unei anchete judiciare (articolele 246, 248 și 250 din Codul de procedură penală al Republicii Elene);

B.  întrucât judecătorul intenționează să-l convoace pe Georgios Toussas pentru a depune mărturie în calitate de pârât și a răspunde acuzațiilor care i se aduc, menționate mai sus, în conformitate cu articolele 270, 271 și 273 din Codul de procedură penală al Republicii Elene;

C.  întrucât este recomandabil, prin urmare, să se recomande ridicarea imunității parlamentare în cazul de față,

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Georgios Toussas;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților competente ale Republicii Elene și lui Georgios Toussas.

(1) Cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier, Repertoriu, [1964], p. 195; Cauza 149/85 Wybot/Faure și alții, Repertoriu, [1986], p. 2391; Cauza T-345/05 Mote/Parlament, Repertoriu, [2008], p. II-2849; Cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra/De Gregorio și Clemente, Repertoriu, [2008], p. I-7929; Cauza T-42/06 Gollnisch/Parlament, (JO C 134, 22.5.2010, p. 29).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate