Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2057(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0410/2011

Predkladané texty :

A7-0410/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0524

Prijaté texty
PDF 198kWORD 35k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Žiadost o zbavenie poslaneckej imunity Georgiosa Toussasa
P7_TA(2011)0524A7-0410/2011

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Toussasa (2011/2057(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Georgiosa Toussasa, ktorú 9. februára 2011 podal sudca siedmej komory súdu prvého stupňa v Pireu Ilias Stavropoulos a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 9. marca 2011,

–  po vypočutí Georgiosa Toussasa 19. septembra 2011 v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008 a 19. marca 2010(1),

–  so zreteľom na ustanovenia článku 62 ústavy Helénskej republiky,

–  so zreteľom na článok 6 ods. 2 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0410/2011),

A.  keďže sudca siedmej komory súdu prvého stupňa v Pireu požiadal o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu Georgiosa Toussasa, aby mohol viesť trestné konanie, ktoré začal na základe pokynov vydaných prokuratúrou magistrátneho súdu v Pireu v súvislosti s údajnou spreneverou, v dôsledku ktorej vznikli škody za vyše 147 000 EUR (článok 390 gréckeho trestného zákonníka a článok 1 zákona 1608/1950) a bolo nariadené súdne vyšetrovanie (články 246, 248 a 250 gréckeho trestného poriadku);

B.  keďže sudca chce Georgiosa Toussasa predvolať, aby ako obžalovaný v tejto veci vypovedal a niesol zodpovednosť za uvedené obvinenia vznesené proti nemu na základe článkov 270, 271 a 273 gréckeho trestného poriadku;

C.  keďže je vhodné odporučiť, aby sa v predmetnom prípade poslanecká imunita odobrala;

1.  zbavuje Georgiosa Toussasa imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušným orgánom Helénskej republiky a Georgiosovi Toussasovi.

(1) Vec 101/63, Wagner/Fohrmann a Krier, Zb. 1964, s. 195; vec 149/85, Wybot/Faure a iní, Zb. 1986, s. 2391; vec T-345/05, Mote/Parlament, Zb. 2008, s. II-2849; spojené veci C-200/07 a C-201/07, Marra/De Gregorio a Clemente, Zb. 2008, s. I-7929; vec T-42/06, Gollnisch/Parlament (Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010, s. 29).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia