Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2076(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0412/2011

Внесени текстове :

A7-0412/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/12/2011 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0525

Приети текстове
PDF 281kWORD 38k
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел
Искане за защита на парламентарния имунитет на Luigi de Magistris
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Решение на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. относно искане за защита на привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris (2011/2076(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането на Luigi de Magistris от 31 март 2011 г., обявено на пленарно заседание на 6 април 2011 г., за защита на неговия имунитет в рамките на производство, висящо пред съда в Неапол, Италия,

–  като взе предвид писмените заявления на Luigi de Magistris, съгласно член 7, параграф 3 от своя правилник,

–  като взе предвид член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г. и 6 септември 2011 г.(1),

–  като взе предвид член 6, параграф 3 и член 7 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0412/2011),

А.  като има предвид, че Luigi de Magistris, член на Европейския парламент, отправи искане за защита на своя парламентарен имунитет във връзка с производство, висящо пред италиански съд,

Б.  като има предвид, че искането на Luigi De Magistris е по повод иск, внесен срещу него в съда на Неапол от Bagnoliafutura АД, дружество със седалище в Неапол, развиващо дейност в областта на дизайна и санирането на почвите във връзка със съобщения на печата, разпространени от него и публикувани на неговия уебсайт,

В.  като има предвид, че според исковата молба, изявленията, направени в посоченото съобщение за печата, съставляват клевета, представляваща основание за предявяване на иск за обезщетение за вреди,

Г.  като има предвид, че съобщенията за печата са публикувани на уебсайта по времето, когато Luigi de Magistris е бил член на Европейския парламент, след избирането му в изборите за Европейски парламент през 2009 г.,

Д.  като има предвид, че в посочените съобщения за печата Luigi de Magistris е публикувал информация свързана с допълнителен въпрос към Европейската комисия, в който той е поискал допълнителни подробности във връзка с нередности, допуснати при възлагане на обществена поръчка, които са били забелязани през май 2009 г. от Комисията, и като има предвид, че той е поискал също така повече подробности във връзка с твърдяно неправомерно изразходване на обществени средства в района на Неапол, където Bagnolifutura развива своята дейност,

Е.  като има предвид, че съгласно член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им,

Ж.  като има предвид, че в съответствие с установената практика на Парламента фактът, че съдебното производство попада в обхвата на гражданското или административното право или съдържа определени елементи, които попадат в обхвата на гражданското или административното право, сам по себе си не пречи на прилагането на имунитета, осигурен от горепосочения член,

З.  като има предвид, че фактите по случая във вида, в който са изложени в исковата молба и писмените заявления на Luigi de Magistris пред комисията по правни въпроси, сочат, че направените изявления действително имат пряка и явна връзка с изпълнението от Luigi de Magistris на неговите задължения като член на Европейския парламент,

И.  като има предвид, че при публикуването на въпросните съобщения за печата Luigi de Magistris е действал в изпълнение на задълженията си като член на Европейския парламент,

1.  Решава да защити привилегиите и имунитета на Luigi de Magistris;

2.  Възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Италия и на Luigi de Magistris.

(1) Решение от 1964 г. по дело Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, Recueil, стр.195, Решение от 1986 г. по дело Wybot/Faure и други, 149/85, Recueil, стр. 2391, Решение от 2008 г. по дело Mote/Парламент, T-345/05, Сборник, стр. II-2849, Решение от 2008 г. по съединени дела Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, Сборник, стр. I-7929, Решение по дело Gollnisch/Парламент , T-42/06 (все още непубликувано в Сборника) и Решение по дело Patriciello, C-163/10 (все още непубликувано в Сборника).

Правна информация - Политика за поверителност