Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2076(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0412/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0412/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0525

Elfogadott szövegek
PDF 201kWORD 37k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
A Luigi de Magistris képviselői mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelem
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Az Európai Parlament 2011. december 1-jei határozata a Luigi de Magistris mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2076(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Luigi de Magistris 2011. március 31-án kelt, és a 2011. április 6-i plenáris ülésen ismertetett kérelmére, amelyben a nápolyi (Olaszország) bíróság előtt folyamatban lévő ügy kapcsán mentelmi jogának fenntartását kéri,

–  miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően meghallgatta Luigi de Magistrist,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. sz. jegyzőkönyv 8. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, 2010. március 19-i és 2011. szeptember 6-i ítéleteire(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére és 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0412/2011),

A.  mivel Luigi de Magistris, európai parlamenti képviselő, mentelmi jogának fenntartását kérelmezte egy olaszországi bíróság előtt folyamatban lévő ügye kapcsán,

B.  mivel Luigi De Magistris kérelme az általa kiadott és honlapján közzétett sajtóközleményekkel kapcsolatban a Bagnoliafutura SpA – egy nápolyi székhelyű, tervezéssel és szennyezett talaj remediációjával foglalkozó vállalat – kezdeményezésére a nápolyi bíróság által ellene kiadott idézéssel függ össze,

C.  mivel az idézés szerint az említett sajtóközleményekben tett kijelentések kimerítik a becsületsértés fogalmát, ami miatt kártérítési igényt nyújtottak be,

D.  mivel a sajtóközlemények honlapon való közzététele idején Luigi de Magistris – a 2009-es európai parlamenti választások során történő megválasztását követően – az Európai Parlament képviselője volt,

E.  mivel az említett sajtóközleményekben Luigi de Magistris egy az Európai Bizottsághoz intézett olyan kiegészítő írásbeli kérdéssel kapcsolatos információt tett közzé, amelyben további részleteket kért a Bizottság által 2009 májusában észlelt közbeszerzési szabálytalanságokkal kapcsolatban, és mivel ezen felül részletesebb tájékoztatást kért a közpénzeknek Nápoly azon területén történő állítólagos elherdálása kapcsán, ahol a Bagnoliafutura tevékenykedik,

F.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 8. cikke értelmében a feladataik ellátása során kifejtett véleményük vagy leadott szavazatuk miatt az Európai Parlament tagjai ellen nem folytatható vizsgálat, nem vehetők őrizetbe és nem vonhatók bírósági eljárás alá,

G.  mivel a Parlament szokásos gyakorlata szerint amennyiben a peres eljárás a polgári vagy közigazgatási jog hatálya alá tartozik, vagy egyes vonatkozásai a polgári vagy közigazgatási jog hatálya alá tartoznak, az önmagában még nem jelenti az ezen cikk alapján a képviselőket megillető mentelmi jog felfüggesztését,

H.  mivel az ügy az idézés szerinti és Luigi de Magistris Jogi Bizottsághoz beterjesztett írásos beadványaiban ismertetett tényállása arra utal, hogy a kijelentések közvetlenül és nyilvánvalóan összefüggnek Luigi de Magistris európai parlamenti képviselői feladatainak ellátásával,

I.  mivel Luigi de Magistris ezért európai parlamenti képviselői feladatait látta el, amikor megjelentette a szóban forgó sajtóközleményeket,

1.  úgy határoz, hogy fenntartja Luigi de Magistris mentelmi jogát és kiváltságait;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentését az illetékes olasz hatóságoknak és Luigi de Magistrisnek.

(1) 101/63. sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 195. o.); 149/85. sz. Wybot kontra Faure és mások ügy (EBHT 1986., 2391. o.); T-345/05. sz. Mote kontra Parlament ügy (EBHT 2008., II-2849. o.); C-200/07. és C-201/07. sz. egyesített ügyek, Marra kontra De Gregorio és Clemente (EBHT 2008., I-7929. o.); T-42/06. sz. Gollnisch kontra Parlament ügy (az EBHT-ben még nem tették közzé) és C-163/10. sz. Patriciello ügy (az EBHT-ben még nem tették közzé).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat