Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2076(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0412/2011

Teksty złożone :

A7-0412/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0525

Teksty przyjęte
PDF 116kWORD 37k
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela
Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku Luigiego de Magistrisa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2011/2076(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Luigiego de Magistrisa z dnia 31 marca 2011 r., ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 6 kwietnia 2011 r., o skorzystanie z immunitetu w związku z postępowaniem toczącym się przed sądem w Neapolu (Włochy),

–  uwzględniając pisemne wyjaśnienia przedłożone przez Luigiego de Magistrisa zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r. i 6 września 2011 r.(1),

–  uwzględniając art. 6 ust. 3 oraz art. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0412/2011),

A.  mając na uwadze, że poseł do Parlamentu Europejskiego Luigi de Magistris złożył wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego w związku z postępowaniem toczącym się przed jednym z sądów włoskich,

B.  mając na uwadze, że wniosek Luigiego de Magistrisa odnosi się do pozwu wniesionego przeciwko niemu przed sądem w Neapolu w imieniu spółki Bagnolifutura z siedzibą w Neapolu, prowadzącej działalność w zakresie kształtowania i rekultywacji terenów, w związku z wydanymi przezeń oświadczeniami prasowymi zamieszczonymi na jego stronie internetowej,

C.  mając na uwadze, że zgodnie z pozwem stwierdzenia zawarte w tych oświadczeniach prasowych stanowią pomówienie, w związku z którym powód domaga się odszkodowania,

D.  mając na uwadze, że oświadczenia prasowe zostały opublikowane w czasie, gdy Luigi de Magistris był posłem do Parlamentu Europejskiego w wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2009 r.,

E.  mając na uwadze, że w tych oświadczeniach prasowych Luigi de Magistris opublikował informacje związane z dodatkowym pytaniem pisemnym do Komisji Europejskiej, w którym pytał o dodatkowe szczegóły dotyczące nieprawidłowości przy zamówieniach publicznych, odnotowanych przez Komisję w maju 2009 r., oraz mając na uwadze, że prosił także o dalsze szczegóły dotyczące domniemanego marnotrawienia środków publicznych w okolicy Neapolu, gdzie Bagnolifutura prowadzi działalność,

F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej wobec posłów do Parlamentu Europejskiego nie można prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych,

G.  mając na uwadze, że – zgodnie z ustaloną praktyką w Parlamencie – fakt, iż postępowania prawne są objęte prawem cywilnym lub administracyjnym albo dotyczą pewnych aspektów objętych prawem cywilnym lub administracyjnym, sam w sobie nie uniemożliwia stosowania immunitetu przewidzianego w tym artykule,

H.  mając na uwadze, że szczegóły sprawy przedstawione w pozwie i pisemnym wyjaśnieniu Luigiego de Magistrisa przedłożonym Komisji Prawnej wskazują, że poczynione stwierdzenia mają bezpośredni i oczywisty związek ze sprawowaniem przez Luigiego de Magistrisa funkcji posła do Parlamentu Europejskiego,

I.  mając na uwadze, że publikując przedmiotowe oświadczenia prasowe, Luigi de Magistris wykonywał swoje obowiązki jako poseł do Parlamentu Europejskiego,

1.  wyraża zgodę na skorzystanie przez Luigiego de Magistrisa z immunitetu i przywilejów;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji właściwym organom Republiki Włoskiej oraz Luigiemu de Magistrisowi.

(1) Sprawa 101/63 Wagner przeciwko Fohrmann i Krier, Rec. 1964, s. 195, sprawa 149/85 Wybot przeciwko Faure i innym, Rec.. 1986, s. 2391, sprawa T-345/05 Mote przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. 2008, s. II-2849, sprawy połączone C-200/07 i C-201/07 Marra przeciwko De Gregorio i Clemente, Zb.Orz. 2008, s. I-7929, sprawa T-42/06 Gollnisch przeciwko Parlamentowi (dotychczas nieopublikowana w Zb.Orz.) i sprawa C-163/10 Patriciello (dotychczas nieopublikowana w Zb.Orz.).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności