Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2076(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0412/2011

Texte depuse :

A7-0412/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2011 - 6.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0525

Texte adoptate
PDF 270kWORD 39k
Joi, 1 decembrie 2011 - Bruxelles
Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Luigi de Magistris
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Decizia Parlamentului European din 1 decembrie 2011 privind cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Luigi de Magistris (2011/2076(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea lui Luigi de Magistris din 31 martie 2011, comunicată în ședința plenară din 6 aprilie 2011, pentru apărarea imunității sale în cadrul procedurii aflate pe rolul Tribunalului de la Napoli, Italia,

–  având în vedere observațiile formulate în scris de Luigi de Magistris, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010 și 6 septembrie 2011(1),

–  având în vedere articolul 6 alineatul (3) și articolul 7 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0412/2011),

A.  întrucât un deputat în Parlamentul European, Luigi de Magistris, a solicitat apărarea imunității sale parlamentare în cadrul procedurilor aflate pe rolul unui tribunal italian;

B.  întrucât cererea adresată de Luigi de Magistris se referă la o citație depusă la Tribunalul Napoli în numele Bagnolifutura SpA, o întreprindere domiciliată la Napoli și care desfășoară activități în domeniul lucrărilor de proiectare și în cel al decontaminării solului, care l-a acționat în justiție în legătură cu comunicatele de presă emise de domnia sa și publicate pe site-ul său;

C.  întrucât, conform citației, afirmațiile formulate în comunicatele de presă incriminate constituie o calomnie și dau curs inițierii unei acțiuni în daune-interese;

D.  întrucât comunicatele de presă au fost publicate pe un site internet într-o perioadă în care Luigi de Magistris era deputat în Parlamentul European, în urma alegerii sale în cadrul scrutinului pentru Parlamentul European din 2009;

E.  întrucât, în comunicatele de presă în cauză, Luigi de Magistris a publicat informații legate de o întrebare suplimentară cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei Europene, în care a solicitat detalii suplimentare în ceea ce privește iregularitățile constatate de către Comisie în mai 2009 în cadrul unor proceduri de achiziții publice, și întrucât domnia sa a solicitat, de asemenea, detalii suplimentare în legătură cu presupusa risipă de fonduri publice în zona din orașul Napoli în care Bagnolifutura își desfășoară activitatea;

F.  întrucât, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, Membrii Parlamentului European nu pot fi cercetați, reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

G.  întrucât, în virtutea practicii urmate în mod constant de Parlament, faptul că acțiunile în instanță intră sub incidența dreptului civil sau administrativ sau conțin anumite aspecte care intră sub incidența dreptului civil sau administrativ nu împiedică, per se, aplicarea imunității prevăzute de articolul menționat mai sus;

H.  întrucât, pe baza indiciilor care pot fi deduse din situația de fapt din speța menționată și după cum reiese din citație și din observațiile scrise prezentate de Luigi de Magistris Comisiei pentru afaceri juridice, afirmațiile formulate au, într-adevăr, o legătură directă și evidentă cu exercitarea, de către Luigi de Magistris, a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European;

I.  întrucât Luigi de Magistris, publicând comunicatele de presă în cauză, a acționat, prin urmare, în cadrul exercitării funcțiilor sale în calitate de deputat în Parlamentul European,

1.  hotărăște să apere imunitatea și privilegiile lui Luigi de Magistris;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorității competente a Republicii Italiene și lui Luigi de Magistris.

(1) Cauza 101/63 Wagner/Fohrmann și Krier [1964] Repertoriu, p. 195, Cauza 149/85 Wybot/Faure și alții [1986] Repertoriu, p. 2391, Cauza T-345/05 Mote/Parlament [2008] Repertoriu, p. II-2849, Cauzele conexate C-200/07 și C-201/07 Marra/De Gregorio și Clemente [2008] Repertoriu, p. I-7929, Cauza T-42/06 Gollnisch/Parlament (nepublicată încă în Repertoriu) și Cauza C-163/10 Patriciello (nepublicată încă în Repertoriu).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate