Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2076(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0412/2011

Predkladané texty :

A7-0412/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0525

Prijaté texty
PDF 278kWORD 39k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Žiadost o ochranu poslaneckej imunity Luigiho de Magistrisa
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o žiadosti o ochranu poslaneckej imunity Luigiho de Magistrisa (2011/2076(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Luigiho de Magistrisa z 31. marca 2011 o ochrane jeho imunity v súvislosti s trestným konaním, ktoré prebieha pred súdom v talianskom Neapole, oznámenú na plenárnej schôdzi 6. apríla 2011,

–  so zreteľom na písomné vyjadrenia, ktoré Luigi de Magistris predložil v súlade s článkom 7 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011(1),

–  so zreteľom na článok 6 ods. 3 a článok 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7-0412/2011),

A.  keďže poslanec Európskeho parlamentu Luigi de Magistris požiadal o ochranu svojej poslaneckej imunity v súvislosti s trestným konaním, ktoré prebieha pred talianskym súdom;

B.  keďže žiadosť Luigiho de Magistrisa sa týka súdneho predvolania v konaní, ktoré sa proti nemu vedie pred neapolským súdom na podnet spoločnosti Bagnolifutura SpA so sídlom v Neapole, ktorá sa zaoberá projektovaním a sanáciou pôdy, v súvislosti s tlačovými správami, ktoré vydal a ktoré boli zverejnené na jeho internetovej stránke;

C.  keďže podľa tohto súdneho predvolania predstavujú vyhlásenia vydané v týchto tlačových správach urážku na cti a následkom toho vznikla požiadavka o náhradu škody;

D.  keďže tlačové správy boli na internetovej stránke zverejnené v čase, keď Luigi de Magistris bol poslancom Európskeho parlamentu po tom, čo bol zvolený za poslanca vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2009;

E.  keďže Luigi de Magistris v týchto tlačových správach zverejnil informácie týkajúce sa následnej písomnej otázky, ktorú položil Komisii a v ktorej žiadal podrobnejšie informácie o nezrovnalostiach pri verejnom obstarávaní, ktoré Komisia zistila v máji 2009, a keďže žiadal podrobnejšie informácie o údajnom plytvaní verejných prostriedkov v neapolskej oblasti, kde spoločnosť Bagnoliafutura vykonáva svoju činnosť;

F.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania pre názory vyjadrené alebo pre hlasovanie pri výkone svojich úloh;

G.  keďže v súlade s ustálenou praxou Európskeho parlamentu skutočnosť, že súdne konanie spadá do občianskeho alebo správneho práva alebo niektoré jeho aspekty patria do pôsobnosti občianskeho alebo správneho práva, nebráni tomu, aby sa uplatnila imunita vyplývajúca z tohto článku;

H.  keďže skutková podstata, ktorá je uvedená v predvolaní, a písomné dôkazy, ktoré predložil Luigi de Magistris Výboru pre právne veci, preukazujú, že vydané vyhlásenia majú skutočne priamu a zjavnú súvislosť s výkonom činnosti Luigiho de Magistrisa ako poslanca Európskeho parlamentu;

I.  keďže pri zverejnení predmetných tlačových správ Luigi de Magistris postupoval v rámci výkonu svojich úloh poslanca Európskeho parlamentu;

1.  ochraňuje imunitu a výsady Luigiho de Magistrisa;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Talianskej republiky a Luigimu de Magistrisovi.

(1) Vec 101/63 Wagner/Fohrmann a Krier Zb. 1964, s. 195, vec 149/85 Wybot/Faure a ďalší Zb. 1986, s. 2391, vec T-345/05 Mote/Parlament Zb. 2008, s. II-2849, spojené veci C-200/07 a C-201/07 Marra/De Gregorio a Clemente Zb. 2008, s. I-7929, vec T-42/06 Gollnisch/Parlament (zatiaľ neuverejnené v zbierke) a vec C-163/10 Patriciello (zatiaľ neuverejnené v zbierke).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia