Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2076(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0412/2011

Predložena besedila :

A7-0412/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0525

Sprejeta besedila
PDF 197kWORD 37k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
Zahteva za zaščito poslanske imunitete Luigija de Magistrisa
P7_TA(2011)0525A7-0412/2011

Sklep Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Luigija de Magistrisa (2011/2076(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Luigija de Magistrisa z dne 31. marca 2011, razglašene na plenarnem zasedanju dne 6. aprila 2011, za zaščito njegove imunitete v okviru postopka v teku pred sodiščem v Neaplju (Italija),

–  ob upoštevanju pisnih predložitev Luigija de Magistrisa v skladu s členom 7(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010 in 6. septembra 2011(1),

–  ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0412/2011),

A.  ker je poslanec Evropskega parlamenta Luigi de Magistris zahteval, da se zaščiti njegova poslanska imuniteta v zvezi s postopkom pred italijanskim sodiščem;

B.  ker je zahteva Luigija de Magistrisa povezana s sodnim pozivom na obravnavo pred Sodiščem v Neaplju, ki mu je bil vročen v imenu podjetja Bagnolifutura SpA s sedežem v Neaplju, ki se ukvarja s projektantskimi deli in sanacijo tal, in sicer v zvezi s sporočili za javnost, ki jih je De Magistris izdal in ki so bila objavljena na njegovi spletni strani;

C.  ker je v sodnem pozivu navedeno, da trditve v teh sporočilih za javnost predstavljajo obrekovanje, kar je privedlo do zahteve za odškodnino;

D.  ker so bila sporočila za javnost na spletni strani objavljena v obdobju, ko je bil Luigi de Magistris poslanec Evropskega parlamenta, v katerega je bil izvoljen na volitvah v Evropski parlament leta 2009;

E.  ker je v teh sporočilih za javnost Luigi de Magistris objavil informacije v zvezi z dopolnilnim pisnim vprašanjem Evropski komisiji, v katerem je zaprosil za dodatne podrobnosti v zvezi nepravilnostmi pri javnem naročanju, ki jih je Komisija ugotovila maja leta 2009, in ker je zaprosil je tudi za več podrobnosti v zvezi z domnevnim razsipnim ravnanjem z javnimi sredstvi na območju Neaplja, kjer podjetje Bagnolifutura opravlja svojo dejavnost,

F.  ker se v skladu s členom 8 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije zoper člana Evropskega parlamenta ne sme začeti preiskava, ne sme biti priprt niti se zoper njega ne sme začeti sodni postopek zaradi mnenja ali glasu, ki ga je izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

G.  ker dejstvo, da sodni postopki sodijo v civilno ali upravno pravo ali da vsebujejo vidike, ki sodijo v civilno ali upravno pravo, v skladu z ustaljeno prakso Parlamenta samo po sebi ne predstavlja ovire za veljavnost imunitete iz tega člena,

H.  ker dejstva v tej zadevi, kot so prikazana v sodnem pozivu in v pisni dokumentaciji, ki ju je Luigi de Magistris predložil Odboru za pravne zadeve, nakazujejo, da imajo trditve Luigija de Magistrisa neposredno, očitno povezavo z njegovim opravljanjem nalog poslanca Evropskega parlamenta,

I.  ker je Luigi de Magistris z objavo omenjenih sporočil za javnost potemtakem opravljal svoje naloge poslanca Evropskega parlamenta;

1.  se odloči zaščititi imuniteto in privilegije Luigija de Magistrisa;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Italije in Luigiju de Magistrisu.

(1) Zadeva št. 101/63 Wagner proti Fohrmann in Krier [1964] Recueil str. 195, zadeva št. 149/85 Wybot proti Faure in drugi [1986] Recueil 2391, zadeva št. T-345/05 Mote proti Parlamentu [2008] ZOdl str. II-2849, združeni zadevi št. C-200/07 in C-201/07 Marra proti De Gregorio in Clemente [2008] ZOdl str. I-7929, zadeva št. T-42/06 Gollnisch proti Parlamentu (še ni objavljeno v ZOdl.) in zadeva št. C-163/10 Patriciello (še ni objavljeno v ZOdl.).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov