Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0210(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0380/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0380/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0526

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 36k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
Visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés ***I
P7_TA(2011)0526A7-0380/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0483),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0215/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. november 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint jóváhagyja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság véleményére (A7-0380/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) 2011. október 27-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé)


Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása, amely első olvasatban 2011. december 1-jén került elfogadásra az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások, pénzügyi tervezés és a költségnyilatkozatra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0210

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1310/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat