Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0211(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0383/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0383/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0527

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 38k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
A pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányítása (ERFA és ESZA) ***I
P7_TA(2011)0527A7-0383/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0482),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0221/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. november 16-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint jóváhagyja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7-0383/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) 2011. október 27-i vélemény (a Hivatalos lapban még nem tették közzé)


Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása, amely első olvasatban 2011. december 1-jén került elfogadásra az 1083/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy ilyen nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0211

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1311/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat