Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0192(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0381/2011

Indgivne tekster :

A7-0381/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0528

Vedtagne tekster
PDF 99kWORD 31k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode *
P7_TA(2011)0528A7-0381/2011

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (KOM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2011)0443),

–  der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0233/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0381/2011),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik