Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0192(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0381/2011

Teksty złożone :

A7-0381/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/12/2011 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0528

Teksty przyjęte
PDF 193kWORD 31k
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela
Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania *
P7_TA(2011)0528A7-0381/2011

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2011)0443 – C7-0233/2011 – 2011/0192(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2011)0443),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0233/2011),

–  uwzględniając art. 55 oraz 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0381/2011),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu zatwierdzonego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności