Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0248(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0382/2011

Predkladané texty :

A7-0382/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0529

Prijaté texty
PDF 198kWORD 32k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Zmena a doplnenie rozhodnutia 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ročnej kvóty, na ktorú sa môže vzťahovať znížená sadzba spotrebnej dane *
P7_TA(2011)0529A7-0382/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ročnej kvóty, na ktorú sa môže vzťahovať znížená sadzba spotrebnej dane (KOM(2011)0577 – C7-0311/2011 – 2011/0248(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0577),

–  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0311/2011),

–  so zreteľom na článok 55 a článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0382/2011),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia