Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2011/2156(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0361/2011

Testi mressqa :

A7-0361/2011

Dibattiti :

PV 01/12/2011 - 3
CRE 01/12/2011 - 3

Votazzjonijiet :

PV 01/12/2011 - 6.11
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2011)0530

Testi adottati
PDF 376kWORD 78k
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2011 - Brussell
Rapport Annwali tal-BĊE għall-2010
P7_TA(2011)0530A7-0361/2011

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-1 ta' Diċembru 2011 dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2010 (2011/2156(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2010,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 284 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 15 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' April 1998 dwar ir-responsabbiltà demokratika fit-tielet fażi tal-UEM(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Novembru 2010 dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE għall-2009(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 119(1) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0361/2011),

A.  billi fl-2010 ż-żona tal-euro rkuprat, bi tkabbir fil-PDG ta' 1,7%, u mistenni li tikber għal 1,6% fl-2011, wara t-tnaqqis kbir fit-tkabbir fl-2009 ta' -4,2%, għalkemm xi korpi internazzjonali wissew dwar tnaqqis ekonomiku dinji possibbli;

B.  billi l-medja tad-defiċit ta' gvern ġenerali fiż-żona tal-euro żdiedet għal 6,0% tal-PDG fl-2010 u l-piż medju tad-dejn kien ta' 85,1% tal-PDG, li telgħu minn 0,7% u 66,2% rispettivament fl-2007, u meta mqabbla mal-piż tad-dejn ta' 101,1% tal-PDG għall-Istati Uniti u 212,71% għall-Ġappun;

C.  billi r-rata medja annwali ta' inflazzjoni tal-HICP fiż-żona tal-euro kienet ta' 1,6% fl-2010 u t-tkabbir fl-M3 baqa' baxx b'rata medja ta' 0,6% fl-2010,

D.  billi fl-10 ta' Mejju 2010, il-BĊE ħabbar li l-Eurosistema se tintervjeni temporanjament fis-swieq sekondarji għad-dejn pubbliku fiż-żona tal-euro permezz tal-Programm tas-Swieq tat-Titoli, li l-valur kontabbli tax-xiri saldat tiegħu ammonta għal EUR 129 biljun fil-bidu ta' Settembru 2011; billi dawn it-titoli nxtraw bi skont;

E.  billi fl-4 ta' Ġunju 2009 l-BĊE ddeċieda li jniedi programm ta' xiri ta' bonds koperti fi swieq primarji u sekondarji sa EUR 60 biljun, programm li kellu jiġi implimentat għalkollox sa tmiem Ġunju 2010;

F.  billi sa tmiem l-2010 il-BĊE kellu EUR 480 biljun f'titoli abbażi ta' assi u EUR 360 biljun fi strumenti finanzjarji mhux negozjabbli, biż-żewġ kategoriji jammontaw għal total ta' 44% tal-assi totali tiegħu;

G.  billi l-għajdut persistenti dwar ir-ristrutturar tad-dejn u l-impatt tiegħu fuq is-swieq finanzjarji u l-ekonomija usa' jista' jdewwem mill-ġdid il-ħruġ tal-BĊE minn miżuri mhux standard; jikkunsidra, madankollu, li għandha tinstab soluzzjoni komprensiva u dejjiema għall-ġestjoni tad-dejn sovran li ma tinvolvix il-BĊE;

H.  billi r-rati tal-interessi fiż-żona tal-euro baqgħu ta' 1% matul l-2010 iżda minn dak iż-żmien “il hawn żdiedu b'25 punt ta' bażi f'April 2011 u reġgħu żdiedu b'25 punt ta' bażi f'Lulju 2011, biex issa huma ta' 1,5%;

I.  billi l-Artikolu 282 tat-TFUE jiddikjara li l-għan ewlieni tal-BĊE huwa li jżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet u li l-BĊE għandu jappoġġja politiki ekonomiċi ġenerali li jgħinu biex tinkiseb din l-istabbiltà, u jinnota wkoll l-ħidma tal-BERS taħt l-awspiċju tal-BĊE dwar l-istabbiltà finanzjarja;

Daħla

1.  Jilqa' l-fatt li s'issa, il-BĊE rnexxielu b'mod eċċezzjonali jżomm l-inflazzjoni tal-HICP qrib it-2% minkejja numru ta' xokkijiet makrofinanzjarji u prezzijiet dejjem jinbidlu tal-prodotti bażiċi u fi żmien meta fl-Unjoni, it-tkabbir medju fil-PDG kien baxx;

2.  Jesprimi tħassib fir-rigward tal-effett taż-żieda fir-rata tal-interessi fuq it-tkabbir ekonomiku fiż-żona tal-euro; iżid jgħid li dan jista' jostakola l-irkupru diġà kajman fiż-żona tal-euro, partikularment fl-aktar ekonomiji dgħajfin tagħha;

3.  Jenfasizza li, filwaqt li l-inflazzjoni tal-HICP xahar fuq xahar ġeneralment kienet “il fuq minn 2% mill-bidu tal-2010, li jgħodd għall-politika monetarja huma l-aspettattivi għall-inflazzjoni futuri, li l-livell baxx tagħhom jagħti prova tal-kredibilità għolja u l-indipendenza tal-BĊE;

4.  Jenfasizza li qabel il-kriżi finanzjarja, id-dejn privat kif ukoll il-bżieżaq ta' kreditu u f'ċertu każijiet id-dejn pubbliku, żdiedu b'mod insostenibbli, u li nħolqu riskji permezz ta' bżieżaq tad-dejn privat; jinnota barra dan, li ż-żieda fid-dejn tal-gvern kien riżultat tal-ħtieġa li jiġi salvat is-settur privat, partikularment is-settur finanzjarju;

5.  Huwa tal-fehma li minbarra l-HIPC, ix-xejriet tal-prezzijiet tal-assi u t-tkabbir tal-kreditu fl-UE u fl-Istati Membri huma indikaturi kruċjali għal monitoraġġ effikaċi tal-istabbiltà finanzjarja fi ħdan l-UEM u, b'mod aktar ġenerali, l-UE;

6.  Jinnota li l-proporzjon ta' dejn pubbliku mqabbel mal-PDG taż-żona tal-euro huwa ħafna anqas minn dak tal-Istati Uniti u l-Ġappun;

7.  Jemmen fis-saħħa tal-ekonomija taż-żona tal-euro u fl-importanza tal-euro bħala munita internazzjonali;

8.  Ifakkar li skont l-Artikolu 282 tat-TFUE, l-għan ewlieni tal-BĊE huwa l-istabbiltà tal-prezzijiet u li dan jikkontribwixxi għall-istabbiltà finanzjarja u l-likwidità adegwata fis-swieq finanzjarji; jinnota li l-instabbiltà finanzjarja toħloq riskji serji ta' stabbiltà tal-prezzijiet fuq perjodu medju fis-sens li tostakola l-funzjonament bla xkiel tal-mekkaniżmi tat-trażmissjoni tal-politika monetarja; jilqa' l-ħolqien tal-BERS fl-1 ta' Jannar 2011 taħt l-awspiċju tal-BĊE; jifraħ lill-BĊE għar-rwol deċiżiv li kellu bit-teħid ta' miżuri ta' emerġenza biex tinżamm l-istabbiltà fis-suq;

9.  Jenfasizza li skont l-Artikolu 127(6) tat-TFUE l-Kunsill, li jaġixxi permezz ta' regolamenti skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali, jista' b' mod unanimu u wara konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew, jagħti missjonijiet speċifiċi lill-Bank Ċentrali Ewropew li jirrigwardaw politiki relatati mas-superviżjoni prudenzjali ta' istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet finanzjarji oħra, bl-eċċezzjoni ta' impriżi ta' assigurazzjoni;

10.  Jenfasizza li x-xiri mill-ġdid ta' bonds fis-swieq sekondarji huwa ġustifikat mill-għan li terġa' tiddaħħal politika monetarja li taħdem b'mod effikaċi, matul dan il-perjodu eċċezzjonali ta' funzjonament ħażin ta' ċerti setturi tas-suq; jinnota li dawn il-programmi ta' xiri mill-ġdid huma komplementati minn programmi li jinnewtralizzaw il-likwidità;

11.  Huwa preokkupat ferm rigward il-persistenza tal-inkwiet finanzjarju li reġa' nqala' fl-UE u l-persistenza ta' żbilanċi makrofinanzjarji sostanzjali bejn l-ekonomiji taż-żona tal-euro u l-pressjonijiet deflazzjonarji f'ħafna Stati Membri taż-żona tal-euro;

12.  Ifakkar li n-nuqqas persistenti u li saħansitra qed jiggrava ta' konverġenza ekonomika jibqa' problema strutturali għal politika monetarja unika fiż-żona tal-euro; jenfasizza li l-impatt tal-politika monetarja tvarja b'mod konsiderevoli bejn l-Istati Membri fiż-żona euro; jikkunsidra li dan l-impatt asimmetriku tal-politika monetarja mistenni li jispikka aktar jekk il-BĊE jibqa' jżid ir-rati, fid-dawl tal-prevalenza ta' self b'indiċi ta' rati tal-interessi bi skadenza qasira f'diversi Stati Membri; huwa konvint, għaldaqstant mill-bżonn ta' governanza fiskali tal-UE komuni;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni twaqqaf fondazzjoni Ewropea għall-klassifikazzjoni tal-kreditu u tevalwa l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sospensjoni temporanja ta' klassifikazzjoni ta' kreditu għall-pajjiżi li qed isegwu programm ta' aġġustament tal-UE/FMI; jiddeplora, barra minn hekk, l-oligopolija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu attwali, u jitlob miżuri sabiex tingħata spinta lill-kompetizzjoni bejn l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u jiżdiedu n-numru ta' aġenziji ta' din ix-xorta;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa għall-ħolqien ta' Fond Monetarju Ewropew u b'hekk tiżgura li l-FMI ma jkollux għalfejn jiġi involut fil-politika futura tal-Ewropa dwar il-kreditu, biex titnaqqas id-dipendenza tal-Istati Membri minn istituzzjonijiet u swieq internazzjonali oħra;

15.  Jilqa' d-dħul tal-Estonja fiż-żona tal-euro bħala prova tas-saħħa tal-proġett għal munita komuni;

16.  Huwa preokkupat dwar l-iżviluppi monetarji globali u l-valur estern tal-euro billi injezzjonijiet ta' likwidità mhux konvenzjonali fil-maġġorparti tal-pajjiżi tal-OECD għandhom effetti sekondarji sinifikanti; jemmen li jinħtieġ koordinament internazzjonali ħafna aktar b'saħħtu sabiex is-sistema monetarja globali ssir aktar stabbli;

Ġestjoni tal-kriżijiet

17.  Jilqa' l-pożizzjoni determinata u proattiva li ħa l-BĊE tul il-kriżi sa mill-2007, speċjalment waqt l-inkwiet fis-swieq finanzjarji fl-2007, l-2008 u l-2010 u, aktar riċenti, fis-sajf tal-2011 meta wħud mill-ekonomiji ewlenin tal-UE kienu f'diffikultà fid-dawl ta' indeċiżjoni kontinwa mill-Istati Membri, attitudni li qed twassal lill-BĊE jassumi rwol politiku ċar b'reazzjoni għall-kriżi tad-dejn attwali;

18.  Jinnota li l-politika monetarja trid tieħu parti mir-responsabbiltà għall-ħolqien ta' bżieżaq tal-assi, fid-dawl tat-tkabbir insostenibbli tal-kreditu tul is-snin qabel il-kriżi;

19.  Jieħu nota tal-proposti dwar il-ġestjoni tal-kriżijiet magħmula mill-BĊE kemm f'termini ta' governanza ekonomika kif ukoll f'mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja;

20.  Jikkundanna n-nuqqas ta' qafas politiku ekonomiku tal-UE adegwat għall-ġestjoni tal-kriżi u l-eżitazzjoni fil-ġestjoni tal-kriżi mill-Kummissjoni u l-Istati Membri, b'mod partikulari dawk li jeħtieġu riformi, u jħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jressqu malajr miżuri komprensivi u importanti meħtieġa biex tiġi ssalvagwardjata l-istabbiltà tal-euro;

21.  Jinsab allarmat dwar it-tensjonijiet kontinwi fuq is-swieq tal-bonds sovrani taż-żona tal-euro, kif riflessi fi spreads dejjem usa' matul l-aħħar sentejn; jindika li l-ħarba lejn is-sikurezza provokata mill-mewġ ta' paniku tul il-kriżi finanzjarja attwali kkawżat effetti ta' distorzjoni kbar u ħolqot esternalitajiet negattivi bi prezz għoli; ifaħħar l-isforzi li saru mill-BĊE permezz tal-Programm tiegħu dwar is-Swieq tat-Titoli biex jitnaqqsu l-ispreads fi Stati Membri vulnerabbli;

22.  Jieħu nota tar-ristrutturar tad-dejn Grieg permezz ta' offerta ta' skambju tal-UE volontarja u koordinata; jikkunsidra li t-tnaqqis tal-piż tad-dejn Grieg miftiehem fis-summit tal-21 ta' Lulju 2011 ma għamel xejn biex ireġġa lura s-sostenibbiltà tad-dejn pubbliku;

23.  Jinnota li, filwaqt li t-tnaqqis tal-lieva finanzjarja qed jitkompla f'partijiet mis-settur privat u fil-maġġorparti tal-Istati Membri, il-livelli ta' dejn eċċessivi għadhom mifruxa ħafna fis-settur pubbliku, b'mod partikulari minħabba l-miżuri meħuda biex jassorbu l-eżitu tal-kriżi finanzjarja

24.  Ifakkar li qabel ma faqqgħet il-kriżi finanzjarja, il-proporzjon tad-dejn pubbliku mqabbel mal-PDG taż-żona tal-euro naqas minn 72% fl-1999 għal 67% fl-2007 u li, għal kuntrarju ta' dan, il-livelli ta' dejn tad-djar u l-impriżi u l-livell ta' lieva fis-settur finanzjarju żdiedu b'mod sinifikanti matul l-istess perjodu; jindika, b'mod partikulari, li d-dejn tad-djar fiż-żona tal-euro żdied minn 52% għal 70% tal-PDG matul l-istess perjodu u li l-istituzzjonijiet finanzjarji żiedu l-livell ta' dejn tagħhom minn anqas minn 200% tal-PDG għal aktar minn 250%; jirrikonoxxi li xi Stati Membri, bħall-Ġreċja u l-Italja, kienu eċċezzjonijiet sinifikanti għal dawn it-tendenzi ġenerali;

25.  Jinnota ż-żieda rapida fil-proporzjon ta' lieva tal-BĊE, kif imkejjel mill-kapital u r-riservi tiegħu b'konnessjoni mal-assi tiegħu, għalkemm il-proporzjon ta' lieva ma jistax jiġi applikat lill-banek ċentrali bl-istess mod bħal fil-każ ta' banek kummerċjali; jinnota, madankollu, li sa nofs Awwissu tal-2011 il-karta tal-bilanċ tal-BĊE diġà naqset b'madwar 10% mill-punt massimu tagħha, għalkemm bdiet tiżdied rapidament minn dak iż-żmien “il hawn; jinnota, li filwaqt li kien hemm ukoll tkabbir sostanzjali fil-karti tal-bilanċ ta' banek ċentrali oħra, il-proporzjon ta' lieva tal-BĊE huwa ogħla minn dak ta' banek ċentrali komparabbli oħra, bl-eċċezzjoni ta' dawk li implimentaw programmi ta' quantitative easing, bħall-Federal Reserve u l-Bank tal-Ingilterra;

26.  Jindika u jilqa' l-fatt li l-espansjoni tal-karta tal-bilanċ tal-BĊE ma wasslitx għal inflazzjoni; jenfasizza ż-żieda fir-rwol tiegħu bħala kontroparti ċentrali bejn il-banek taż-żona tal-euro, li tirrifletti bidla temporanja fl-intermedjazzjoni mis-suq interbankarju għall-Eurosistema kif ukoll żieda fl-assi taż-żona tal-euro miżmuma mill-Eurosistema li se jimmaturaw maż-żmien; jindika barra dan, li l-għoti ta' likwidità lil banek solventi mhux neċessarjament ifisser żieda fil-provvista monetarja u jinnota li l-miżuri mhux standard huma ta' natura temporanja; jinsab konvint li dawn l-iżviluppi kollha, flimkien ma' fatturi esterni, żguraw li l-inflazzjoni b'mod konsistenti baqgħet madwar 2%;

27.  Jiġbed l-attenzjoni mill-ġdid lejn id-dipendenza eżaġerata u nkwetanti ta' ħafna banek fiż-żona tal-euro fuq il-likwidità pprovduta mill-BĊE, fin-nuqqas ta' suq interbankarju kompletament funzjonali; jinnota li filwaqt li fl-2010 l-Eurosistema aċċettat medja ta' EUR 488 biljun f'titoli abbażi ta' assi (ABS) bħala kollaterali, il-kriterji ta' eliġibilità għall-ABS fl-operazzjonijiet ta' kreditu tal-Eurosistema saru aktar stretti u dan għandu jwassal biex maż-żmien dan l-ammont jonqos;

28.  Jenfasizza li l-Eurosistema rrifjutat li tiżvela l-metodu użat għad-determinazzjoni tal-“prezz teoretiku” tal-assi deprezzati eliġibbli għall-operazzjonijiet ta' likwidità tagħha fil-qafas tal-programm tal-Appoġġ tal-Kreditu Msaħħaħ; jenfasizza li għalhekk huwa impossibbli li jiġi verifikat jekk il-BĊE kellux rwol kważi fiskali; jistieden għalhekk lill-BĊE jiżvela l-metodi ta' valutazzjoni li uża matul il-kriżi,

29.  Jenfasizza li minħabba n-nuqqas ta' qafas adegwat ta' kriżi taż-żona tal-euro, il-BĊE kien kostrett jieħu riskji li ma kinux koperti mill-mandat tiegħu;

30.  Jitlob lill-BĊE jkun aktar apert dwar il-kwalità u l-kwantità tat-titoli li għandu, inklużi ABS aċċettati bħala kollaterali kif ukoll titoli negozjabbli u mhux negozjabbli miżmuma għal skopijiet monetarji u titoli mhux miżmuma għal skopijiet monetarji;

31.  Jirrikonoxxi l-bżonn ta' miżuri għal politika monetarja mhux standard u jinnota n-natura temporanja tagħhom, iżda jitlob it-tneħħija gradwali ta' dawn il-programmi malli s-swieq finanzjarji jsiru stabbli u l-kriżi tad-dejn sovran tingħeleb u dment li jkun stabbilit qafas Komunitarju li jiffaċċja b'mod adegwat l-instabbiltà finanzjarja; jitlob miżuri għat-twaqqif ta' governanza ekonomika aktar integrata;

32.  Jistieden lill-BĊE jdaħħal fis-seħħ fil-Programm tas-Swieq tat-Titoli mekkaniżmu ta' rata ta' skont li jista' jkun aġġustat f'każ li sigurtà partikulari titniżżel aktar fil-klassifika mill-maġġorparti tal-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu bil-ħsieb li jkun garantit li l-BĊE ma jispiċċax b'wisq assi riskjużi; jemmen barra dan, li l-BĊE għandu jikkunsidra l-possibbiltà ta' estensjoni tal-politika li tirrikjedi tal-anqas żewġ klassifikazzjonijiet ta' kreditu qabel titolu jiġi aċċettat bħala kollaterali mit-titoli ggarantiti minn assi biss għat-tipi kollha l-oħra ta' kollaterali li attwalment huwa jeħtiġilhom titolu wieħed biss, u jistieden lill-BĊE jiżviluppa qafas proprju għal valutazzjoni tar-riskju;

33.  Jenfasizza li l-kundizzjonijiet imposti fuq banek li jibbenefikaw mis-sistema ta' ħlas TARGET-2, u mil-lat aktar ġenerali, li faċilitajiet ta' provvista ta' likwidità tal-BĊE huma kawża ta' tħassib f'termini ta' riskji tal-kreditu għall-BĊE stess; jistieden lill-BĊE għalhekk, biex jipprovdi aktar informazzjoni pubblika regolari fuq il-flussi bejn il-banek ċentrali taż-żona tal-euro, kif imkejla skont is-sistema ta' ħlas TARGET-2, sabiex tiżdied it-trasparenza u biex tkun ipprovduta ċarezza adegwata dwar l-iżviluppi reċenti sabiex dawn il-flussi ma jiġux interpretati b'mod żbaljat bħala trasferimenti permanenti minn pajjiżi b'bilanċ pożittiv fil-kont kurrenti lejn pajjiżi b'defiċit;

34.  Jinsab imħasseb dwar il-livell għoli tan-nuqqas ta' allinjament tal-maturità tad-dejn u tal-munita ta' bosta istituzzjonijiet bankarji taż-żona tal-euro rilevanti b'mod sistematiku u mhux sistematiku;

35.  Huwa tal-fehma li fl-emerġenza attwali jeħtieġ b'mod urġenti li jiġu definiti u żvelati l-kundizzjonijiet stretti addizzjonali marbuta mad-dispożizzjonijiet ta' likwidità tal-BĊE, inklużi l-kundizzjonijiet prudenzjali li jmorru lil hinn mir-regoli interni u mhux żvelati u mit-tnaqqis relatat mal-kollateral aċċettat għall-operazzjonijiet ta' rifinanzjament tiegħu;

36.  Jitlob lill-BĊE jistudja jekk ir-rekwiżiti ta' riżervi obbligatorji jistgħux ikunu strument addizzjonali flimkien mar-rata tal-interessi, bil-għan li tiġi salvagwardjata l-istabbiltà finanzjarja mingħajr ma jkun kompromess l-irkupru;

37.  Jinnota li fl-Istati Uniti u fl-UE waħda mill-konsegwenzi tal-politiki monetarji implimentati qabel u matul il-kriżi kienet it-tfassil ta' kurva tar-rendiment pożittiv li jgħin fir-rikapitalizzazzjoni aktar rapida tas-sistema bankarja bil-għajnuna ta' depożituri u selliefa fuq terminu qasir;

38.  Jenfasizza l-pożizzjoni kostanti u rigoruża adottata għal snin sħaħ mill-BĊE dwar il-kwistjoni tat-tisħiħ tal-governanza ekonomika fl-interess Ewropew;

Governanza Ekonomika u Finanzjarja

39.  Jitlob superviżjoni makroprudenzjali tas-sistema finanzjarja li tkun integrata aħjar fil-kuntest tal-politika monetarja u li tqis id-differenzi bejn pajjiżi fiż-żona tal-euro u dawk li mhumiex; jitlob li jsiru aktar sforzi għall-iżvilupp ta' qafas analitiku integrat biex jivvaluta b'mod konġunt l-effetti tal-politiki makroprudenzjali u monetarji, u l-iżvilupp ulterjuri tal-istrumenti tal-politika makroprudenzjali tal-BERS, filwaqt li jitqiesu l-parikularitajiet nazzjonali, ġuridiċi u partikularitajiet tas-sistema finanzjarja oħrajn;

40.  Jitlob żieda kunsiderevoli tar-riżorsi disponibbli għall-arkitettura superviżorja finanzjarja l-ġdida sabiex tiżdied l-effikaċja tagħha u jitlob, barra minn hekk, analiżi kontinwa tal-effikaċja tal-arkitettura superviżorja finanzjarja l-ġdida bl-għajnuna tal-valutazzjonijiet tal-impatt u evalwazzjoni tal-għażla fit-tul li tiġi stabbilita awtorità superviżorja finanzjarja Ewropea unika, li tiġbor flimkien l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej attwali u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistematiku;

41.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' Ministru tal-Finanzi Ewropew uniku, possibbilment mill-Kummissjoni skont il-proposta li saret minn Jean-Claude Trichet f'Aachen fit-2 ta' Ġunju 2011; jemmen li l-kwistjoni tal-leġittimità demokratika ta' tali proposta trid tkun indirizzata b'mod adegwat; jinnota, f'dak ir-rigward, li f'unjoni monetarja l-politika fiskali ma tirrigwardax biss lill-Istati Membri iżda għandha ħafna riperkussjonijiet transkonfinali mifruxa u li l-kriżi preżenti wriet il-limiti tal-politiki fiskali 100% deċentralizzati; jemmen li l-Ministru tal-Finanzi Ewropew uniku għandu jkun demokratikament responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew; jisħaq fuq il-fatt li pass “il quddiem ta' din ix-xorta lejn unjoni fiskali bbażata fuq il-metodu Komunitarju jeħtieġ sjieda demokratika msaħħa u reviżjoni potenzjali tat-Trattat fuq perjodu twil, iżda jirrikonoxxi li l-qafas attwali jippermetti governanza ekonomika aktar b'saħħitha fuq perjodu qasir;

42.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' Teżor Ewropew uniku biex iserraħ lill-BĊE mir-rwol kważi fiskali tiegħu; huwa tal-fehma li dan it-Teżor Ewropew jista' jiġi stabbilit permezz ta' bidla fit-Trattat tal-UE;

43.  Jilqa' l-fatt li l-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) ingħata d-dritt li jixtri bonds tal-gvern fis-suq sekondarju billi dan jista' jnaqqas il-pressjoni minn fuq il-BĊE fiċ-ċirkostanzi attwali;

44.  Jiddeplora f'dak ir-rigward il-fatt li l-MES kien ġie stabbilit barra mill-ambitu tat-Trattati tal-UE u għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu permanenti ta' ġestjoni tal-kriżi bbażat fuq regoli Komunitarji (eż. Fond Monetarju Ewropew);

45.  Jenfasizza l-bżonn assolut li jiġu implimentati u applikati malajr id-dispożizzjonijiet tal-pakkett tal-governanza ekonomika; f'dak ir-rigward, jappella għall-applikazzjoni konsistenti u bilanċjata tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir u mekkaniżmu awtomatiku għall-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq pajjiżi li f'każ ta' defiċits tal-baġit;

46.  Jistenna bil-ħerqa t-tressiq tar-rapport tal-Kummissjoni qabel l-aħħar tal-2011 dwar it-twaqqif ta' sistema ta' ħruġ komuni ta' bonds sovrani Ewropej, jew titoli tal-euro, abbażi ta' obbligazzjoni in solidum, jekk xieraq akkumpanjat minn proposti leġiżlattivi;

Id-dimensjoni esterna

47.  Billi l-BĊE, l-FMI u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien f'missjonijiet f'xi Stati Membri, jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposti għal rappreżentanza esterna unika taż-żona tal-euro, skont l-Artikolu 138 tat-TFUE, speċjalment fil-konfront tal-FMI;

Trasparenza u responsabbiltà

48.  Jirrakkomanda li l-BĊE jtejjeb it-trasparenza ta' ħidmietu biex iżid il-leġittimità u l-prevedibilità tiegħu; itenni t-talba fit-tul tiegħu sabiex is-sommarji tal-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv isiru pubbliċi;

49.  Jitlob, f'konformità mar-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri, aktar trasparenza u responsabbiltà fir-rigward tad-dokumentazzjoni ta' deċiżjonijiet dwar il-proċeduri ta' reklutaġġ kif ukoll is-salarji u r-rieżamijiet tal-bonus;

50.  Jilqa' l-impenn tal-BĊE għar-responsabbiltà tiegħu quddiem il-Parlament Ewropew u jenfasizza r-rwol ferm kostruttiv li kellu l-BĊE fl-ogħla livell tiegħu u permezz tal-persunal tiegħu fil-proċedura ta' kodeċiżjoni;

o
o   o

51.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, lill-Grupp tal-Euro u lill-Bank Ċentrali Ewropew.

(1) ĠU C 138, 4.5.1998, p. 177.
(2) Testi adottati, P7_TA(2010)0418.

Avviż legali - Politika tal-privatezza