Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0199(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0398/2011

Indgivne tekster :

A7-0398/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2011 - 6.18
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0537

Vedtagne tekster
PDF 102kWORD 34k
Torsdag den 1. december 2011 - Bruxelles
Kaliningrad-regionen og bestemte polske administrative distrikter ***I
P7_TA(2011)0537A7-0398/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1931/2006 med henblik på at inddrage Kaliningrad-regionen og bestemte polske administrative distrikter i et område, der betragtes som grænseområde (KOM(2011)0461 – C7–0213/2011 – 2011/0199(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0461),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0213/2011),

–  der henviser til anden rapport om, hvordan ordningen for lokal grænsetrafik, der er indført ved forordning (EF) nr. 1931/2006, gennemføres og fungerer (KOM(2011)0047),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0398/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1931/2006 med henblik på at inddrage Kaliningrad-enklaven og bestemte polske administrative distrikter i et område, der betragtes som grænseområde
P7_TC1-COD(2011)0199

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1342/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik