Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0199(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0398/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0398/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2011 - 6.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0537

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 34k
Torstai 1. joulukuuta 2011 - Bryssel
Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet ***I
P7_TA(2011)0537A7-0398/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 1. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen (KOM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0461),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan b alakohdan , joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0213/2011),

–  ottaa huomioon toisen kertomuksen asetuksessa (EY) N:o 1931/2006 säädetyn paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn toteuttamisesta ja toiminnasta (KOM(2011)0047),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0398/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 1. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen
P7_TC1-COD(2011)0199

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1342/2011.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö