Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0199(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0398/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0398/2011

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0537

Elfogadott szövegek
PDF 199kWORD 35k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
Kalinyingrád , valamint egyes lengyel közigazgatási egységek ***I
P7_TA(2011)0537A7-0398/2011
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2011. december 1-jei jogalkotási állásfoglalása Kalinyingrád Oblaszty , valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0461),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0213/2011),

–  tekintettel az 1931/2006/EK rendelettel létrehozott kishatárforgalmi rendszer végrehajtásáról és működéséről szóló második jelentésre (COM(2011)0047),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A7-0398/2011),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. december 1-jén került elfogadásra a Kalinyingrádoblaszty, valamint egyes lengyel közigazgatási egységeknek határ menti területté minősítése tekintetében az 1931/2006/EK rendelet módosításáról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0199

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1342/2011/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat