Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0199(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0398/2011

Predkladané texty :

A7-0398/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.18
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0537

Prijaté texty
PDF 279kWORD 36k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Kaliningradská oblasť a niektoré poľské správne oblasti ***I
P7_TA(2011)0537A7-0398/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1931/2006, pokiaľ ide o zahrnutie Kaliningradskej oblasti a niektorých poľských správnych oblastí do oprávnenej pohraničnej oblasti (KOM(2011)0461 – C7-0213/2011 – 2011/0199(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0461),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0213/2011),

–  so zreteľom na 2. správu o implementácii a fungovaní režimu malého pohraničného styku, ktorý sa ustanovil v nariadení (ES) č. 1931/2006 (KOM(2011)0047),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0398/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1931/2006, pokiaľ ide o zahrnutie Kaliningradskej oblasti a niektorých poľských správnych oblastí do oprávnenej pohraničnej oblasti
P7_TC1-COD(2011)0199

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1342/2011.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia