Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0805(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0390/2011

Ingediende teksten :

A7-0390/2011

Debatten :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Stemmingen :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0538

Aangenomen teksten
PDF 195kWORD 30k
Donderdag 1 december 2011 - Brussel
Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië ***
P7_TA(2011)0538A7-0390/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2011 over de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het verzoek van de Republiek Kroatië om toetreding tot de Europese Unie,

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 49 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (14409/2011 – C7-0252/2011),

–  gezien het advies van de Commissie (COM(2011)0667),

–  gezien het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, het protocol en de slotakte,

–  gezien de artikelen 74 quater en 81 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0390/2011),

A.  overwegende dat de voorwaarden voor toetreding van de kandidaat-lidstaat en de aanpassingen die toetreding met zich meebrengt, zijn vastgelegd in het ontwerpverdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en overwegende dat het Parlement geraadpleegd moet worden over elke ingrijpende wijziging van het ontwerpverdrag,

B.  overwegende dat de Commissie de verdere voorbereiding op de toetreding nauwlettend en objectief moet volgen en de Kroatische autoriteiten moet helpen hun toezeggingen gestand te doen en aan hun verplichtingen uit hoofde van de onderhandelingen te voldoen; overwegende dat de Commissie het Parlement regelmatig verslag moet uitbrengen over de mate waarin de Kroatische autoriteiten uitvoering geven aan hun toezeggingen om bij de toetreding op 1 juli 2013 alle aan het lidmaatschap verbonden verplichtingen volledig na te komen,

1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kroatië.

Juridische mededeling - Privacybeleid