Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0805(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0390/2011

Predkladané texty :

A7-0390/2011

Rozpravy :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 01/12/2011 - 6.19
CRE 01/12/2011 - 6.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0538

Prijaté texty
PDF 196kWORD 34k
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
Prístupová zmluva: Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky ***
P7_TA(2011)0538A7-0390/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2011 o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Chorvátskej republiky o členstvo v Európskej únii,

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii (14409/2011 – C7-0252/2011),

–  so zreteľom na stanovisko Komisie (KOM(2011)0667),

–  so zreteľom na návrh Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, na protokol a záverečný akt,

–  so zreteľom na články 74c a 81 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0390/2011),

A.  keďže podmienky na prijatie kandidátskej krajiny, ako aj zmeny, ktoré so sebou pristúpenie prinesie, sú stanovené v návrhu Zmluvy o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii a keďže s Európskym parlamentom by sa malo konzultovať o každej podstatnej úprave návrhu zmluvy;

B.  keďže Komisia musí prísne a objektívne monitorovať ďalšie prípravy súvisiace s pristúpením a poskytovať chorvátskym orgánom pomoc pri plnení záväzkov a povinností, ktoré prijali v priebehu rokovaní; keďže Komisia musí Európsky parlament pravidelne informovať o rozsahu, v akom chorvátske orgány plnia svoje záväzky, aby po pristúpení 1. júla 2013 mohli v plnej miere prevziať povinnosti vyplývajúce z členstva;

1.  súhlasí s pristúpením Chorvátskej republiky k Európskej únii;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Chorvátskej republiky.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia