Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2191(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0389/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0389/2011

Συζήτηση :

PV 30/11/2011 - 15
CRE 30/11/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.20
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0539

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 297kWORD 83k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P7_TA(2011)0539A7-0389/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2011/2191(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρωτόκολλο και την τελική πράξη,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπέβαλε η Δημοκρατία της Κροατίας στις 21 Φεβρουαρίου 2003,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 20ής Απριλίου 2004 για την αίτηση της Δημοκρατίας της Κροατίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2005 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Δημοκρατία της Κροατίας,

–  έχοντας υπόψη τις τακτικές εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά την ένταξη, οι οποίες καλύπτουν την περίοδο 2005-2011,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 2 Μαρτίου 2011 σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην Κροατία στον τομέα των δικαστικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 σχετικά με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 23ης και 24ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά του και τις εκθέσεις του σχετικά με την πρόοδο της Κροατίας και τη διαδικασία διεύρυνσης,

–  έχοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες συστάσεις της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Κροατίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0389/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μία εικοσαετία μετά τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της και οκτώ περίπου χρόνια μετά την υποβολή της αίτησής της για ένταξη στην ΕΕ, η Κροατία έφτασε σε μια ιστορική καμπή της πορείας ένταξής της στην Ευρώπη, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, και ότι τα επιτεύγματα της Κροατίας αξίζουν ανεπιφύλακτη αναγνώριση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία προσχώρησης έχει συμβάλει σημαντικά βαθμό στη μετατροπή της Κροατίας σε σταθερά εδραιωμένη και ώριμη δημοκρατία, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αξίες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης, λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, κινητοποιώντας τους διάφορους παράγοντες του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού βίου· εκτιμώντας ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της προσχώρησης, έτσι ώστε η χώρα και οι πολίτες της να επωφεληθούν πλήρως από την ένταξη στην ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Κροατίας θα ενισχύσει την ΕΕ, θα εμπλουτίσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή κληρονομιά της και θα συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης, ενώ, ταυτόχρονα, θα καταδείξει με παραδειγματικό τρόπο πώς η ευσυνείδητη υλοποίηση όλων των ανειλημμένων δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη όλων των προκαθορισμένων στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησης, έχει ουσιαστική σημασία κάθε χώρα να κρίνεται βάσει των δικών της αξιών, ότι ο ρυθμός των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πρέπει να καθορίζεται από την αποτελεσματική συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, και ότι ο βαθμός συμμόρφωσης με τα εν λόγω κριτήρια πρέπει επίσης να καθορίζει την τελική ημερομηνία ένταξης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις και η πλήρης υλοποίησή τους, μεταξύ άλλων, στα πεδία του δικαστικού συστήματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς εξακολουθούν να έχουν ουσιαστική σημασία για την ενίσχυση του κράτους δικαίου προς όφελος όλων των Κροατών πολιτών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων λαών και η εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας συμβάλλουν σημαντικά σε μια γνήσια διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη εγκλημάτων πολέμου και η επανένταξη των προσφύγων και εκτοπισθέντων αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας συμφιλίωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής προσχώρηση της Κροατίας θα έχει ευρύτερες ευρωπαϊκές και περιφερειακές συνέπειες και θα δώσει θετική ώθηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο στην ΕΕ όσο και στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της ένταξης στην ΕΕ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις υποψήφιες και εν δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες της περιοχής που βρίσκονται στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προκειμένου να συνεχίσουν τις απαραίτητες πολιτικές, οικονομικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συμφιλίωσης, στη βάση σχέσεων καλής γειτονίας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτονικών χωρών της Κροατίας, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προοπτική των γειτονικών χωρών της Κροατίας και να ενθαρρύνει διαρκώς τις χώρες αυτές να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην πορεία τους προς την πλήρη ένταξη στην ΕΕ·

1.  επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία, με την οποία τερματίζονται οι σχεδόν εξαετείς διαπραγματεύσεις και οι πολύχρονες προετοιμασίες που έχουν μεταβάλει σημαντικά το κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό τοπίο της χώρας· τονίζει την ανάγκη διατήρησης της δυναμικής των μεταρρυθμίσεων και φρονεί ότι η εν λόγω διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και πρέπει, εντούτοις, να συνεχιστεί με το ίδιο σφρίγος και την ίδια σκληρή προσπάθεια μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και μετά την ένταξη· εκφράζει την πεποίθηση ότι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα ενισχύσουν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των πολιτών της Κροατίας προς την ένταξη στην ΕΕ και θα ενθαρρύνει τους πολίτες να μετάσχουν στο δημοψήφισμα για την ΕΕ και να στηρίξουν τη διαδικασία προσχώρησης· τάσσεται υπέρ της υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης, καλεί τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν εγκαίρως την κύρωσή της και προσβλέπει στην υποδοχή κοινοβουλευτικών παρατηρητών από την Κροατία·

2.  σημειώνει ότι οι προσωρινές διατάξεις της Συνθήκης Προσχώρησης προβλέπουν παρέκκλιση από τον μέγιστο αριθμό εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ορίζουν οι Συνθήκες μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής θητείας 2009-2014· είναι αποφασισμένο να υποβάλει την πρότασή του για λήψη απόφασης που θα καθορίζει τη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκαίρως πριν από τις εκλογές του 2014, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της ΣΕΕ· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σύνολό τους όλες οι θεσμικές πτυχές που είναι συναφείς με την προσχώρηση·

3.  επισημαίνει ότι οι διαδικασίες για την έγκριση της Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφενός, και των πρωτοκόλλων που ζήτησε η Ιρλανδία και η Τσεχική Δημοκρατία, αφετέρου, έχουν διαφορετική νομική βάση, ήτοι, το άρθρο 49 ΣΕΕ και το άρθρο 48 ΣΕΕ αντιστοίχως και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν από νομικής απόψεως να ενσωματωθούν σε μία ενιαία πράξη·

4.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην πορεία προς την ένταξη αντανακλά το γεγονός ότι οι προοπτικές προσχώρησης, συνεχίζουν να προάγουν τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χρησιμεύει ως μέσο συμφιλίωσης των χωρών ακόμα και πέρα από τα σύνορα της ΕΕ·

5.  αναμένει από την Επιτροπή να παρακολουθεί με αντικειμενικότητα τις περαιτέρω προετοιμασίες για την ένταξη και να βοηθήσει τις κροατικές αρχές να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την αναφορά που περιέχει η Συνθήκη Προσχώρησης στη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παρακολούθησης, και καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση αυτής της ρήτρας και να πραγματοποιήσει εντατικές διαβουλεύσεις με αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· φρονεί ότι ο μηχανισμός προενταξιακής παρακολούθησης είναι ένας τρόπος παροχής πρόσθετης υποστήριξης στην Κροατία στις συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η βοήθεια που χορηγείται μέσω του Προενταξιακού Μέσου θα συνεχίσει να είναι όσο το δυνατό πιο κατάλληλη και αποτελεσματική·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εστιασθεί η προσοχή κυρίως στις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στον τομέα του δικαστικού συστήματος, των εσωτερικών υποθέσεων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης ως καθοριστικού μέσου δημοκρατίας, καθώς και της συνεχούς υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος, της αμερόληπτης αντιμετώπισης των υποθέσεων εγκλημάτων πολέμου, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προστασίας των μειονοτήτων, της διαχείρισης των συνόρων, της αστυνομικής συνεργασίας, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, καθώς και στις υποχρεώσεις στον τομέα της πολιτικής για τον ανταγωνισμό, με στόχο την επαρκή και αποτελεσματική αναδιάρθρωση των κλάδων της ναυπηγικής και της χαλυβουργίας· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλίσει η Κροατία ένα ιστορικό θετικών επιδόσεων σε αυτούς τους τομείς πριν από την ένταξη·

7.  θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη διαδικασία και καλεί την Επιτροπή να τηρεί σε τακτική βάση ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι κροατικές αρχές ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Προσχώρησης, ούτως ώστε να αναλάβουν πλήρως τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ένταξή τους την 1η Ιουλίου 2013· καλεί τις αρχές της Κροατίας να εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις με διαφανή και συνεκτικό τρόπο με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου της Κροατίας και της κοινωνίας των πολιτών, και να αξιολογεί τακτικά την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων· διατηρεί το δικαίωμα να απευθύνει συστάσεις στην Επιτροπή και τις κροατικές αρχές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας·

8.  αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού τομέα, ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, επειδή ένα αποτελεσματικό, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα συνιστά σημαντικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος δικαίου· καλεί την Κροατία να ασχοληθεί με τις εναπομείνασες προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και τη λογοδοσία των δικαστικών αρχών·

9.  μολονότι επιδοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Κροατίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, θεωρεί ότι μία από τις ύψιστες προτεραιότητες είναι να καταπολεμηθεί η διαφθορά, και ειδικότερα η διαφθορά σε υψηλό επίπεδο, η διαφθορά σε κάθε επίπεδο του δικαστικού συστήματος, των αρχών επιβολής του νόμου και της δημόσιας διοίκησης καθώς και σε κρατικές επιχειρήσεις, που πρέπει να επιτελεσθεί με αποφασιστικότητα, όπου και όποτε διαπιστώνεται, με αυστηρή επιβολή του νόμου και με εξασφάλιση ιστορικού ποινικών διώξεων· σημειώνει ότι η διαφάνεια και η ακεραιότητα στη δημόσια διοίκηση και την αστυνομία πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω· θεωρεί σημαντικό να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η νομοθεσία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα, για να παρέχεται η πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, και να ενισχύεται η διαφάνεια κατά τη χρηματοδότησης των κομμάτων·

10.  καλεί τις αρχές της Κροατίας να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές ικανότητες των φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς, μεταξύ άλλων, ακολουθώντας τη βέλτιστη πρακτική σε επίπεδο ΕΕ, και να καλλιεργήσουν πνεύμα λογοδοσίας στον πολιτικό, το δημόσιο και τον δικαστικό τομέα ως προϋπόθεση για την οικοδόμηση και την ενίσχυση του κράτους δικαίου· τονίζει ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για να αναπτυχθεί περαιτέρω το ιστορικό αποτελεσματικής αντιμετώπισης υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς και να ενισχυθεί η νομοθεσία που παρεμποδίζει τη συμμετοχή εταιρειών που σχετίζονται με εγκληματικές οργανώσεις σε δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί σημαντικό να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση των υπηρεσιών επιβολής του νόμου προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές, αποδοτικές, μη πολιτικοποιημένες και να σέβονται τα αστικά δικαιώματα και τις ελευθερίες·

11.  ενθαρρύνει την Κροατία να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου, για την εφαρμογή της νέας στρατηγικής για την ατιμωρησία που αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και την επίτευξη διαρκούς συμφιλίωσης στην περιοχή, καθώς και για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ατιμωρησίας που είχαν ως θύματα εθνοτικούς Σέρβους ή που διαπράχθηκαν από μέλη των κροατικών δυνάμεων ασφαλείας· καλεί την κυβέρνηση της Κροατίας, να διαθέσει, ως σημαντική ενέργεια για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, χρηματοδοτικούς πόρους και να παράσχει πλήρη υποστήριξη στον κροατικό δικαστικό τομέα προκειμένου να επισπευσθούν οι έρευνες για εγκλήματα πολέμου· ενθαρρύνει επίσης τις αρχές της Κροατίας να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται ενεργά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) και να τηρήσει όλες τις υπόλοιπες συστάσεις του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία· καλεί την Κροατία και τη Σερβία να συνεργαστούν πλήρως στον τομέα της δικαιοσύνης, κυρίως για τη δίωξη εγκλημάτων πολέμου·

12.  καλεί την κυβέρνηση να ενθαρρύνει περαιτέρω και να διευκολύνει αποτελεσματικά την επιστροφή προσφύγων και εκτοπισμένων προσώπων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των επαναπατριζόμενων εθνοτικών Σέρβων, και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους· καλεί τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν να δρομολογούν σχέδια κοινωνικής και οικονομικής ανάκαμψης, για ευάλωτες ομάδες, και ιδίως τους πρόσφυγες, και να αναζητούν αποτελεσματικούς και βιώσιμους τρόπους για την εφαρμογή μέτρων στέγασης και απασχόλησης που συμφωνούν με άλλα προγράμματα κοινωνικού τομέα και απασχόλησης· αναμένει από όλες τις χώρες της περιοχής να αντιμετωπίσουν με ευρύ πνεύμα την επιστροφή των προσφύγων·

13.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τομείς των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων· ανησυχεί, ωστόσο, διότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά και πολιτικά όργανα λήψεως αποφάσεων· καλεί τις κροατικές αρχές να ολοκληρώσουν ταχέως την εφαρμογή του Νόμου για την Ισότητα των Φύλων, να προαγάγουν με πιο ενεργό τρόπο τη συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό βίο, να ενισχύσουν τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας και να καθιερώσουν την αρχή της ίσης αμοιβής·

14.  υποστηρίζει τις προσπάθειες να προαχθεί στη χώρα πνεύμα ανεκτικότητας· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για καταπολέμηση όλων των διακρίσεων, για εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων καθώς και για αποφασιστική αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, των ρατσιστικών απειλών και της μισαλλοδοξίας έναντι των σεξουαλικών μειονοτήτων· καλεί, επιπλέον, την Κροατία να συνεχίσει να επιδεικνύει πνεύμα ανεκτικότητας και να λάβει κατάλληλα μέτρα για την προστασία όσων ενδεχομένως εξακολουθούν να υφίστανται απειλές ή πράξεις εκφοβισμού·

15.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη βία που ασκήθηκε εις βάρος συμμετεχόντων στην «πορεία υπερηφάνειας» των ΛΟΑΤ στο Σπλιτ στις 11 Ιουνίου 2011 και για την ανικανότητα των κροατικών αρχών να προστατεύσουν τους συμμετέχοντες· παροτρύνει τις κροατικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως και να διώξουν δικαστικά τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν και να αναπτύξουν στρατηγικές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον· καλεί τις κροατικές αρχές να εγκρίνουν ταχέως και να θέσουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο δράσης εναντίον της ομοφοβίας·

16.  καλεί τις κροατικές αρχές να συνεχίσουν την πάταξη της εμπορίας ανθρώπων·

17.  ενθαρρύνει την Κροατία να ενισχύσει περαιτέρω τα εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, να ενισχύσει τον κοινωνικό διάλογο στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, του πολιτικού σχεδιασμού και της δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενίσχυσης του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου·

18.  αναγνωρίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης προβλέπεται στη νομοθεσία της Κροατίας και σε γενικές γραμμές γίνεται σεβαστή· ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές να λάβουν νέα μέτρα για να εξασφαλιστούν η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και ο επαγγελματισμός· καλεί τις κροατικές αρχές να εξακολουθήσουν να επιδεικνύουν την δέσμευσή τους για να εξασφαλιστεί ότι ο τομέας των μέσων ενημέρωσης θα λειτουργεί χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και ότι η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών οργάνων θα είναι εξασφαλισμένη·

19.  καλεί την Κροατία, στο πλαίσιο των υφισταμένων οικονομικών προβλημάτων, να εξακολουθήσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της οικονομίας της, να προωθεί την απασχόληση με την αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας και να επιδιώκει τη φορολογική ενοποίηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, πράγμα που θα της δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στο επίπεδο των άλλων κρατών μελών της ΕΕ και να επωφελείται πλήρως από την προσχώρησή της στην ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να συνοδεύεται η οικονομική ανάκαμψη από τον εκσυγχρονισμό στον περιβαλλοντικό τομέα, μεταξύ άλλων, με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, την ενίσχυση της πολιτικής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εναρμόνιση της χωροταξικής ανάπτυξης και πολιτικών ενέργειας· ενθαρρύνει την κυβέρνηση να βελτιώσει το συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού συστήματος της Κροατίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών· καλεί τις αρχές της Κροατίας να ακολουθήσουν διαφανέστερη διαδικασία για τη χωροταξική ανάπτυξη και να δείχνουν πλήρη σεβασμό στο δημόσιο συμφέρον και στα περιβαλλοντικά πρότυπα·

20.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν αποφάσεις για μεταβατικές διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση των Κροατών εργαζομένων στις αγορές εργασίας τους βασιζόμενοι σε γεγονότα και, μόνο σε περίπτωση εμφάνισης πραγματικών απειλών ή σοβαρών διαταραχών στις εθνικές αγορές εργασίας·

21.  καλεί τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν μεταβατικές περιόδους οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένουν στο έδαφός τους·

22.  υπενθυμίζει ότι οι δημοσιονομικές συνέπειες της διεύρυνσης πρέπει να αντιμετωπιστούν πλήρως στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020 και τις αποφάσεις που αφορούν ως σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης·

23.  καλεί όλα τα ενεχόμενα μέρη να συμπεριλάβουν την Κροατία, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό, υπό την ιδιότητά της ως χώρα η οποία θα ενταχθεί στην ΕΕ, σε όλες τις ανταλλαγές απόψεων και τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ (MFF) 2014-2020· πιστεύει ότι οι κροάτες παρατηρητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι εκπρόσωποι στο Συμβούλιο και οι παρατηρητές στην Επιτροπή Περιφερειών θα πρέπει να επωφεληθούν από την ευκαιρία ώστε να προωθήσουν «το όραμά τους» για την Ένωση και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προτεραιοτήτων για την περίοδο ως το 2020·

24.  λαμβάνει υπόψη τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δημοσιονομικές διατάξεις καθώς και τις αντίστοιχες διατάξεις του προϋπολογισμού, όπως αυτή καθορίσθηκε στη διάσκεψη για την προσχώρηση της Κροατίας, και βασίστηκε στην ημερομηνία ένταξης της 1ης Ιουλίου 2013· επισημαίνει ότι τα απαιτούμενα κονδύλια για την ένταξη της Κροατίας, ανά θέση και υπο-θέση του προϋπολογισμού, για το τελευταίο εξάμηνο του τελευταίου οικονομικού έτους του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι οι πιστώσεις που προβλέπονται για την Κροατία στο πλαίσιο του IPA θα μειωθούν σε σύγκριση με τα ποσά που προβλέφθηκαν αρχικά για το 2013, στοιχείο το οποίο, ως ένα βαθμό, αντισταθμίζει τα καθαρά αποτελέσματα επί του προϋπολογισμού της ΕΕ·

25.  σημειώνει τη θέση του Coreper, σύμφωνα με την οποία το γενικότερο επίπεδο δαπάνης δεν θα πρέπει να αλλάξει για το οικονομικό έτος 2013, αλλά υπενθυμίζει παρόλα ταύτα ότι το τρέχον ΠΔΠ δεν έλαβε υπόψη, όταν υποβλήθηκε, ότι αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων και εγκρίθηκε το 2006, την πιθανή ένταξη της Κροατίας κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από αυτό το ΠΔΠ·

26.  προτρέπει ως εκ τούτου την Επιτροπή να προτείνει, όπως προβλέπεται στις αρχές του 2012 μετά την υπογραφή της συνθήκης ένταξης τον Δεκέμβριο του 2011, και σύμφωνα με το σημείο 29 της Διοργανικής Συμφωνίας (IIA), μια αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για το οικονομικό έτος 2013 με σκοπό να αποφευχθεί η χρηματοδότηση της ένταξης της Κροατίας από αναδιατάξεις πόρων·

27.  ενθαρρύνει τις αρχές της Κροατίας – λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στις διοικητικές δομές των αρμόδιων κροατικών οργάνων – να ενισχύσουν περαιτέρω τις διοικητικές δομές και θεσμικές δυνατότητες που απαιτούνται για την ενδεδειγμένη εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου ούτως ώστε να μπορεί η χώρα να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ μετά την προσχώρησή της·

28.  εκφράζει επιδοκιμασία για την έγκριση εκ μέρους της κροατικής κυβέρνησης τον Ιούλιο 2011 της δήλωσης σχετικά με την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη· καλεί την Κροατία να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διεύρυνση της ΕΕ και την προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών της ειρήνης, της ευημερίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην περιοχή· ενθαρρύνει την Κροατία να συνεχίσει να διατηρεί σχέσεις καλής γειτονίας, να παραμείνει σημαντικός και προορατικός υποστηρικτής της περιφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα και να διατηρήσει τη δέσμευσή της να μετουσιώνει τις προσπάθειες συμφιλίωσης σε πρακτικά μέτρα με οικονομικό, κοινωνικό και ανθρώπινο όφελος για όλους τους πολίτες της περιοχής·

29.  ζητεί να γίνει μεγαλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που στηρίζουν τις ΜΜΕ, την ανάπτυξη των υποδομών και το επιχειρηματικό περιβάλλον στο πλαίσιο προγραμμάτων πολλαπλών δικαιούχων στα Δυτικά Βαλκάνια· σημειώνει ότι η περιφερειακή συνεργασία έχει υψίστη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την καρποφόρα συνεργασία με τις γειτονικές χώρες της Κροατίας·

30.  ζητεί να επιτευχθεί πρόοδος κατά τη διευθέτηση των εκκρεμών διμερών θεμάτων με γειτονικές χώρες, και ιδίως με τη Σερβία, κυρίως όσον αφορά τη χάραξη συνόρων, τα αγνοούμενα άτομα, την επιστροφή περιουσιών και τους πρόσφυγες, και πιστεύει ότι, μολονότι εκκρεμούντα ζητήματα διμερούς χαρακτήρα δεν πρέπει να αναχαιτίζουν τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ υποψηφίων και δυνάμει υποψηφίων χωρών στα δυτικά Βαλκάνια, θα πρέπει να διευθετούνται σε γενικές γραμμές πριν από την προσχώρηση, και επιδοκιμάζει συνεπώς τη δήλωση του κροατικού κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το θέμα αυτό·

31.  θεωρώντας ότι η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υποστήριξη και την ενεργό προσπάθεια των πολιτών, ενθαρρύνει τις κροατικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών να διενεργήσουν, με τη βοήθεια της Επιτροπής, ευρεία και αντικειμενική ενημερωτική εκστρατεία, με αντικείμενο τις υποχρεώσεις, τις συνέπειες και τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η ένταξη στην ΕΕ, ούτως ώστε ο κροατικός λαός να έχει πλήρη συνείδηση της επιλογής του στο δημοψήφισμα και να μπορέσει να ταυτιστεί εξίσου και με την ευρωπαϊκή ιδέα·

32.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου