Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2099(IMM)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0411/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0411/2011

Viták :

PV 30/11/2011 - 13
CRE 30/11/2011 - 13

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.22
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0541

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 43k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
A Viktor Uspaskich úr képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
P7_TA(2011)0541A7-0411/2011

Az Európai Parlament 2011. december 1-jei határozata a Viktor Uspaskich mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2011/2162(IMM) és 2011/2099(IMM))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Viktor Uspaskichnak a mentelmi joga fenntartására irányuló 2011. április 5-i, a plenáris ülésen 2011. május 9-én bejelentett kérelmére, valamint a Parlament 2010. szeptember 7-i, a szóban forgó mentelmi jog felfüggesztését kimondó határozatának felülvizsgálatára irányuló, 2011. április 11-i, a plenáris ülésen 2011. július 4-én bejelentett kérelmére(1),

–  miután eljárási szabályzata 7. cikke (3) bekezdésének megfelelően 2011. október 10-én meghallgatta Viktor Uspaskich képviselőt,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. sz. jegyzőkönyv (a jegyzőkönyv) 7. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága 1964. május 12-i, 1986. július 10-i, 2008. október 15-i és 21-i, valamint 2010. március 19-i ítéleteire(2),

–  tekintettel a Litván Köztársaság alkotmányának 62. cikkében foglalt rendelkezésekre,

–  tekintettel a Parlament Viktor Uspaskich mentelmi jogát felfüggesztő 2010. szeptember 7-i határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 6. cikkének (3) bekezdésére, valamint 7. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentéseire (A7-0411/2011 és A7-0413/2011),

A.  mivel helyénvaló együtt kezelni a Viktor Uspaskich által 2011. április 5-én és 11-én előterjesztett kérelmeket, mivel azok egyazon bírósági eljárásra vonatkoznak;

B.  mivel büntetőügyi eljárás folyik Viktor Uspaskich európai parlamenti képviselő ellen, akit a vilniusi területi büntetőbíróságon folyamatban lévő eljárás során a Litván Köztársaság büntető törvénykönyvének következő cikkei értelmében helyeztek vád alá: a 24. cikk (4) bekezdése a 222. cikk (1) bekezdése összefüggésében, a 220. cikk (1) bekezdése, a 24. cikk (4) bekezdése a 220. cikk (1) bekezdése összefüggésében, a 205. cikk (1) bekezdése, valamint a 24. cikk (4) bekezdése a 205. cikk (1) bekezdése értelmében;

C.  mivel a jegyzőkönyv 9. cikke értelmében az Európai Parlament ülésszakainak ideje alatt a képviselők saját államuk területén a parlamentjük tagjaira vonatkozó mentességet élvezik, azonban „nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely képviselőt bűncselekmény elkövetésében tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely képviselőjének mentességét felfüggessze”;

D.  mivel a Litván Köztársaság alkotmányának 62. cikke szerint a nemzeti parlament (a Seimas) tagjait a parlament jóváhagyása nélkül nem vonhatják büntetőjogi felelősségre, nem tartóztathatják le, és szabadságukat semmilyen más formában nem korlátozhatják;

E.  mivel a Litván Köztársaság Alkotmányának 62. cikk továbbá úgy rendelkezik, hogy a Seimas tagjait nem üldözhetik a parlamentben leadott szavazataik vagy az ott elhangzott beszédeik miatt, ugyanakkor becsületsértés vagy rágalmazás esetén a szokásos eljárás keretében felelősségre vonhatók;

F.  mivel Viktor Uspaskich képviselőt elsősorban egy politikai párt finanszírozásával kapcsolatos könyvelési csalással vádolják, melyre még az Európai Parlamentbe történő megválasztása előtti időszak során került sor;

G.  mivel 2010. szeptember 7-én a Parlament felfüggesztette Viktor Uspaskich mentelmi jogát, tekintettel arra, hogy nem terjesztettek elő szilárd bizonyítékot fumus persecutionis fennállásának alátámasztására, és azok a bűncselekmények, amelyekkel Viktor Uspaskichot vádolják, semmilyen összefüggésben sem álltak az európai parlamenti képviselőként végzett tevékenységével;

H.  mivel 2010. október 28-án Viktor Uspaskich a Parlament 2010. szeptember 7-i határozatának megsemmisítésére irányuló keresetet nyújtott be a Törvényszékhez, melyet azonban 2011 júliusában visszavont;

I.  mivel Viktor Uspaskich a mentelmi joga fenntartását kérő, 2011. április 5-i levelében azt állítja, hogy a litván hatóságok által kezdeményezett büntetőeljárás a jegyzőkönyv 7. cikkével ellentétes módon korlátozza mozgásszabadságát, és ezáltal lehetetlenné teszi, illetve megnehezíti számára parlamenti feladatainak ellátását;

J.  mivel a jegyzőkönyv 7. cikkének célja a parlamenti képviselők szabad mozgásának védelme a bírósági természetű korlátozásokon kívüli korlátozásokkal szemben, és következésképpen a cikk nem mentességet, hanem kiváltságot tartalmaz, és nem biztosít védelmet a képviselők szabad mozgására vonatkozó bírósági természetű korlátozásokkal szemben(3);

K.  mivel ennek következtében a Parlament nem teljesítheti Viktor Uspaskich 2011. április 5-i, mentelmi jogának a jegyzőkönyv 7. cikke alapján történő fenntartására irányuló kérelmét;

L.  mivel Viktor Uspaskich 2011. április 11-i levelében a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott állítólagos új tények alapján kérelmezi a Parlament 2010. szeptember 7-i határozatának felülvizsgálatát, melyek szerinte azt bizonyítják, hogy fumus persecutionis áldozata;

M.  mivel ezt a kérelmet el kell utasítani azon az alapon, hogy az állítólagos új tények és a Viktor Uspaskich ellen könyvelési csalás vádjával indított eljárás között nem állapítottak meg elégséges összefüggést;

N.  mivel ezen felül – és ez Viktor Uspaskich azon állítására is vonatkozik, miszerint a 2010. szeptember 7-i határozat elfogadása megsértette a védekezéshez való alapvető jogát valamint az Európai Unió Alapjogi Chartáját – a Parlament 2010. szeptember 7-i határozatának felülvizsgálatára irányuló kérelem nem minősül a 6. és 7. cikk szerinti, a képviselő mentelmi jogának és kiváltságainak védelmére irányuló kérelemnek;

1.  úgy határoz, hogy nem tartja fenn Viktor Uspaskich kiváltságait és mentességeit.

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és illetékes bizottsága jelentéseit a Litván Köztársaság illetékes hatóságának.

(1) HL C 308. E, 2011.10.20., 90. o.
(2) 101/63 sz. Wagner kontra Fohrmann és Krier ügy (EBHT 1964., 195. o.), illetve 149/85. sz. Wybot kontra Faure és társai ügy (EBHT 1986., 2391.o.); T-345/05 sz. Mote kontra Parliament ügy (EBHT 2008., II-2849. o.; C-200/07 és C-201/07 sz. egyesített ügyek, Marra kontra De Gregorio és Clemente (EBHT 2008., I-7929. o.); T-42/06 sz. Gollnisch kontra Parliament ügy.
(3) T-345/05 sz. Mote kontra Parliament ügy (EBHT 2008., II-2849. o. 48-52. pont)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat