Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2099(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0411/2011

Predložena besedila :

A7-0411/2011

Razprave :

PV 30/11/2011 - 13
CRE 30/11/2011 - 13

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.22
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0541

Sprejeta besedila
PDF 203kWORD 41k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
Zahteva za zaščito poslanske munitete poslanca Viktorja Uspaskicha
P7_TA(2011)0541A7-0411/2011

Sklep Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 o zahtevi za zaščito imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha (2011/2162(IMM) in 2011/2099(IMM))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Viktorja Uspaskicha za zaščito njegove imunitete z dne 5. aprila 2011, razglašene na plenarnem zasedanju dne 9. maja 2011, in njegove zahteve z dne 11. aprila 2011, razglašene na plenarnem zasedanju dne 4. julija 2011, za ponovni pregled sklepa Parlamenta z dne 7. septembra 2010 o odvzemu njegove imunitete(1),

–  po zagovoru Viktorja Uspaskicha dne 10. oktobra 2011 v skladu s členom 7(3) Pslovnika,

–  ob upoštevanju členov 7 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije („Protokol“) ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008 in 19. marca 2010(2),

–  ob upoštevanju določb člena 62 ustave Republike Litve,

–  ob upoštevanju sklepa Parlamenta z dne 7. septembra 2010 o odvzemu imunitete Viktorju Uspaskichu,

–  ob upoštevanju člena 6(3) in člena 7 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročil Odbora za pravne zadeve (A7-0411/2011 in A7-0413/2011),

A.  ker je primerno, da se zahtevi Viktorja Uspaskicha z dne 5. in 11. aprila 2011 obravnavata skupaj, saj se navezujeta na isti sodni postopek;

B.  ker je bil zoper Viktorja Uspaskicha, poslanca Evropskega parlamenta, začet kazenski postopek, in sicer je v postopku, ki poteka pred Okrožnim sodiščem v Vilni obtožen kaznivih dejanj po členu 24(4) v zvezi s členoma 222(1) in 220(1), po členu 24(4) v zvezi s členoma 220(1) in 205(1) in po členu 24(4) v zvezi s členom 205(1) kazenskega zakonika republike Litve;

C.  ker po členu 9 Protokola poslanci med zasedanjem Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države, in ker se na imuniteto ni mogoče sklicevati, kadar se poslanca zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, in ker to Evropskemu parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu članu,

D.  ker po 62. členu ustave Republike Litve poslanec nacionalnega parlamenta (Seimasa) ni kazensko odgovoren, ne sme biti priprt in mu prostost ne sme biti omejena na drug način brez soglasja Seimasa;

E.  ker 62. člen kazenskega zakonika republike Litve nadalje določa, da člana Seimasa ni mogoče preganjati zaradi njegovega glasovanja ali govorov v Seimasu, čeprav lahko odgovarja v skladu s splošnim postopkom zaradi razžalitve ali obrekovanja;

F.  ker je Viktor Uspaskich obtožen kaznivih dejanj ponarejanja računovodskih izkazov v zvezi s financiranjem politične stranke v obdobju pred njegovo izvolitvijo v Evropski parlament;

G.  ker je Parlament dne 7. septembra 2010 Viktorju Uspaskichu odvzel imuniteto, ker je menil, da niso bili predloženi trdni dokazi o obstoju fumus persecutionis in ker kazniva dejanja, katerih je obtožen Viktor Uspaskich, nimajo nobene zveze z njegovimi dejavnostmi poslanca Evropskega parlamenta;

H.  ker je dne 28. oktobra 2010 Viktor Uspaskich na Splošno sodišče vložil ničnostno tožbo zoper sklep Evropskega parlamenta z dne 7. septembra 2010, ki jo je umaknil julija 2011;

I.  ker v pismu z dne 5. aprila 2011 z zahtevo po zaščiti svoje imunitete Viktor Uspaskich trdi, da zaradi kazenskega postopka, ki so ga zoper njega sprožili litovski organi, ne more opravljati oziroma težko opravlja svoje parlamentarne dolžnosti, saj je omejena njegova prostost gibanja, kar je v nasprotju s členom 7 Protokola;

J.  ker je naloga člena 7 Protokola varovati poslance pred omejitvami njihovega prostega gibanja, ki niso sodne, zaradi česar ne vsebuje imunitete, pač pa privilegij, in ne varuje pred sodnimi omejitvami prostega gibanja poslancev(3);

K.  ker zaradi tega Parlament ne more privoliti v zahtevo Viktorja Uspaskicha z dne 5. aprila 2011 o zaščiti njegove imunitete na podlagi člena 7 Protokola;

L.  ker v pismu z dne 11. aprila 2011 Viktor Uspaskich poziva k ponovnemu pregledu sklepa Parlamenta z dne 7. septembra 2010 zaradi domnevno novih dejstev, ki jih je razkril WikiLeaks in za katere trdi, da dokazujejo, da je bil žrtev fumus persecutionis;

M.  ker bi bilo treba to zahtevo zavrniti, saj nič ne navaja na obstoj zadostne povezave med domnevnimi novimi dejanji in sodnim postopkom zoper Viktorja Uspaskicha zaradi ponarejanja računovodskih izkazov;

N.  ker poleg tega – kar velja tudi za trditev Viktorja Uspaskicha, češ da sta bili s sprejetjem sklepa z dne 7. septembra 2010 kršeni njegova temeljna pravica do zaščite in Evropska listina o temeljnih pravicah – zahteva po ponovnem pregledu sklepa Parlamenta z dne 7. septembra 2010 ne pomeni zahteve po zaščiti imunitete in privilegijev v smislu členov 6 in 7 poslovnika Parlamenta;

1.  se odloči ne zaščititi imunitete in privilegijev Viktorja Uspaskicha;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklepa in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Litve.

(1) UL C 308 E, 20.10.2011, str. 90.
(2) Zadeva št. 101/63, Wagner proti Fohrmannu in Krierju, [1964] ZOdl. str. 195; Zadeva 149/85 Wybot proti Faureju in drugim [1986], ZOdl. str. 2391; Zadeva št. T345/05, Mote proti Parlamentu [2008], ZOdl. str. II-2849; Združeni zadevi št. C–200/07 in št. C–201/07, Marra proti De Gregoruo in Clementeju [2008], ZOdl. str. I-7929; Zadeva T-42/06 Gollnisch proti Parliamentu.
(3) Zadeva št. T-345/05, Mote proti Parlamentu [2008], ZOdl. str. II-2849, odstavki 48-52.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov