Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2900(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0576/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0576/2011

Συζήτηση :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.25
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0543

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 53k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Φόρουμ Ενιαίας Αγοράς
P7_TA(2011)0543B7-0576/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με το αποτέλεσμα του Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά που πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία (Πολωνία) στις 3-4 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την «διακήρυξη της Κρακοβίας» που εξέδωσε το πρώτο Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά. Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – »Μαζί για μια νέα ανάπτυξη'' (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2011 με τίτλο «Η Ενιαία Αγορά μέσα από το φακό των ανθρώπων: μια φωτογραφία των 20 βασικών αιτιών ανησυχίας των πολιτών και των επιχειρήσεων» (SEC(2011)1003),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά έχει αποφέρει τεράστια οφέλη σε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ενώ παράλληλα άνοιξε νέες ευκαιρίες για επέκταση σε περισσότερες από 21 εκατομμύρια ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και έχει καταστεί η πραγματική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή οικονομία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς τομείς εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα ανάμεσα σε όσα αναμένουν οι άνθρωποι από την Ενιαία Αγορά και σε όσα δοκιμάζουν στην πράξη·

Γ.   εκτιμώντας ότι, τις παραμονές της 20ής επετείου της, η Ενιαία Αγορά έχει ζωτικότερη σημασία παρά ποτέ άλλοτε για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μακροπρόθεσμα·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρώτο Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά συμμετείχαν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δεξαμενές σκέψης, δημοσιογράφοι, εθνικά κοινοβούλια, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δημόσιες αρχές σε διάφορα επίπεδα κυβέρνησης και Ευρωπαίοι πολίτες·

1.  υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται να μετατραπεί το Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά σε τακτικό γεγονός ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και σε τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν απευθείας στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς και να την επηρεάζουν·

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες χώρες και τους εταίρους του ΕΟΧ και να διοργανώσει και προωθήσει μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις κατά το 2012, έτσι ώστε να εορτασθεί η εικοστή επέτειος της Ενιαίας Αγοράς· θεωρεί ότι στόχος πρέπει να είναι τουλάχιστον μία εκδήλωση σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, με περιφερειακές δραστηριότητες όπως αρμόζει οι οποίες να συνδέονται με μια κεντρική βασική εκδήλωση της ΕΕ, η οποία ενδεχομένως θα διοργανώνεται με την Προεδρία της ΕΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει και τις 12 προτεραιότητες της Πράξης για την Ενιαία Αγορά έως το τέλος του 2011, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, να εγκρίνουν ένα πρώτο σύνολο μέτρων προτεραιότητας έως το τέλος του 2012, έτσι ώστε να δοθεί νέα ώθηση στην Ενιαία Αγορά·

4.  ζητεί συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης για την Ενιαία Αγορά στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τακτική επισκόπηση και υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή, συμπερίληψή της ως βασικού στοιχείου της ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και υποβολή εκθέσεων προόδου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· υπογραμμίζει από την άποψη αυτή την ανάγκη έγκαιρης και ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, καθώς και υλοποίησης, της υφιστάμενης νομοθεσίας·

5.  υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά συμβάλλει θετικά στην καινοτομία και ότι η πρόοδος προς μία Ένωση καινοτομίας, με την υποστήριξη συντονισμένων πρωτοβουλιών της Επιτροπής και τη σαφή δέσμευση των κρατών μελών, θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις καινοτόμες ΜΜΕ, θα στηρίξει σθεναρά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική συνοχή, θα οδηγήσει σε νέα και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα ικανοποιήσει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών και των καταναλωτών της ΕΕ·

6.   υπογραμμίζει την έλλειψη ενημέρωσης και την περιορισμένη γνώση των πολιτών, των καταναλωτών και των ΜΜΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες τους εντός της ενιαίας αγοράς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την έγκριση φιλικού προς τον χρήστη, τακτικά επικαιροποιούμενου και προσιτού Χάρτη των Δικαιωμάτων των Πολιτών για όλους τους πολίτες που κινούνται, εργάζονται, πωλούν και αγοράζουν διερχόμενοι σύνορα, όπως είχε ζητήσει στο ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010(1), ο οποίος θα χρησιμεύει ως πρακτικό εγχειρίδιο που θα συνοψίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών εντός της ενιαίας αγοράς·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση τα κενά που εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά· ζητεί την έγκριση μέτρων έτσι ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά επειγόντως·

8.  υπογραμμίζει ότι στο Φόρουμ διαπιστώθηκε η συνολική επιτυχία της διαδικασίας αυτόματης αναγνώρισης της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και υποστηρίζει ότι αυτή πρέπει κατά συνέπεια να επεκταθεί σε άλλους κλάδους· καλεί τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή να προβλέψουν μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι ώστε στους αιτούντες να παρέχεται πλήρης εξήγηση για τους λόγους μη αναγνώρισης των διπλωμάτων ή επαγγελματικών προσόντων τους· χαιρετίζει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων της επαγγελματικής κάρτας και πιστεύει ότι μια τέτοια κάρτα θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για να βοηθηθεί η κινητικότητα ορισμένων επαγγελμάτων, να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να ενισχυθεί η ασφάλεια·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικών, προσιτών και απλών συστημάτων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Εσωτερική Αγορά· τονίζει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα Επιγραμμικής Επίλυσης Διαφορών θα ήταν κεφαλαιώδες προκειμένου να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη στην ψηφιακή Ενιαία Αγορά·

10.  προτείνει τα Σημεία Μίας Στάσης να μετεξελιχθούν σε πλήρως ανεπτυγμένα κέντρα ηλεδιακυβέρνησης έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες να υποβάλλουν και να διαχειρίζονται τις διοικητικές τυπικότητες ηλεκτρονικά· υπογραμμίζει το δυναμικό τους στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για τις Υπηρεσίες και εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Σημείων Μίας Στάσης·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η ψηφιακή Ενιαία Αγορά και να ξεπεραστούν οι τεχνικοί φραγμοί που τίθενται στις διασυνοριακές εμπορικές ανταλλαγές και την παροχή υπηρεσιών, ιδίως με βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της αμοιβαίας αναγνώρισης ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικών εγγράφων·

12.  επισημαίνει ότι προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο επιβάλλεται να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο σύστημα πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επικαιροποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων·

13.  τονίζει ότι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και η κινητικότητα των αποσπασμένων εργαζομένων είναι κεφαλαιώδη στοιχεία της εσωτερικής αγοράς και υπογραμμίζει ότι η οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού και να εγγυάται τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε ολόκληρη την ΕΕ· θεωρεί ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση και η καταστρατήγηση, οι κανόνες αυτοί πρέπει να είναι διαφανείς και σαφείς· παρατηρεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ορθή και έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας για την Εσωτερική Αγορά και να μειώσουν τη μη συμμόρφωση· υπογραμμίζει ότι η χρήση πινάκων συσχέτισης είναι ευεργετικοί για όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία μεταφοράς των οδηγιών της Εσωτερικής Αγοράς στο εθνικό δίκαιο·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης και της ορθής εφαρμογής των διατάξεων περί δημόσιων προμηθειών και κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κάτι τέτοιο στο υφιστάμενο και στο επικείμενο νομοθετικό πλαίσιο· επισημαίνει την ανάγκη να αποκτήσει επαγγελματισμό ο τομέας των δημόσιων προμηθειών με τη βελτίωση της επιμόρφωσης, να επιβεβαιώνονται οι στόχοι προμηθειών και να διερευνηθούν ενδεχόμενοι τρόποι επίτευξης άλλων στόχων πολιτικής· θεωρεί ότι η συμμετοχή των ΜΜΕ στους διαγωνισμούς δημόσιων προμηθειών πρέπει να βελτιωθεί και ότι οι διαδικασίες προμηθειών πρέπει να είναι λιγότερο δυσκίνητες, φθηνότερες και πιο ανοιχτές στις ΜΜΕ, και υπογραμμίζει την ανάγκη για επέκταση της χρήσης της αρχής της «οικονομικά πλέον συμφέρουσας προσφοράς» αντί της αρχής της «χαμηλότερης τιμής'·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη στενότερη συμμετοχή πολιτών και άλλων εμπλεκομένων στην ανάπτυξη της Ενιαίας Αγοράς, ιδίως διοργανώνοντας έγκαιρες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τη νέα νομοθεσία με πιο ενεργητικό τρόπο, σε σύμπραξη με εθνικούς και τοπικούς εμπλεκομένους και κοινωνικούς εταίρους, καθώς και ΜΚΟ και με τα μέσα ενημέρωσης· θεωρεί ότι τα έγγραφα της διαβούλευσης πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και κατανοητά από τους κοινούς πολίτες·

17.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθώς και τις εθνικές αρχές όλων των επιπέδων να καταβάλουν από κοινού προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η επίγνωση των πολιτών και όλων των εμπλεκομένων για τα υφιστάμενα εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, όπως οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης, το δίκτυο SOLVIT, η πρωτοβουλία Your Europe και άλλα·

18.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα διαδικτυακό Φόρουμ για την Ενιαία Αγορά, ως πλατφόρμα ανοιχτής στο ευρύτερο κοινό, που θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να μένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις της Ενιαίας Αγοράς και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τον τρέχοντα προβληματισμό τους για την Ενιαία Αγορά·

19.  καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και τοπικές οντότητες, τις επιχειρήσεις, τα συνδικαλιστικά σωματεία και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις να συνεργαστούν έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις της Ενιαίας Αγοράς λειτουργούν αποτελεσματικά επιτόπου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 161 Ε της 31.5.2011, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου