Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2900(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0576/2011

Előterjesztett szövegek :

B7-0576/2011

Viták :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Szavazatok :

PV 01/12/2011 - 6.25
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0543

Elfogadott szövegek
PDF 207kWORD 50k
2011. december 1., Csütörtök - Brüsszel
Az egységes piaci fórum eredménye
P7_TA(2011)0543B7-0576/2011

Az Európai Parlament 2011. december 1-i állásfoglalása az egységes piaci fórum eredményéről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a 2011. október 3–4-én Krakkóban (Lengyelország) tartott egységes piaci fórumra,

–  tekintettel az egységes piaci fórumon született krakkói nyilatkozatra,

–  tekintettel az „Egységes piaci intézkedéscsomag – Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez ”Együtt egy újfajta növekedésért'' című, 2011. április 13-i bizottsági közleményre (COM(2011)0206),

–  tekintettel „Az egységes piac az emberek szemén keresztül: a polgárok és a vállalkozások 20 fő aggodalmának pillanatnyi állapota” című, 2011. augusztus 16-i bizottsági munkadokumentumra (SEC(2011)1003),

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az európai egységes piac óriási előnyöket hozott 500 millió európai számára, miközben új lehetőségeket nyitott meg több mint 21 millió európai vállalkozás előtt, és az európai gazdaság növekedésének valódi motorjává vált,

B.  mivel nagy számú területen még mindig van eltérés a között, amit az emberek várnak az egységes piactól és amit a gyakorlatban tapasztalnak,

C.  mivel 20. évfordulója küszöbén az egységes piac az eddigieknél is döntőbb fontosságú az európai gazdaság fellendítéséhez és az európai projekt hosszú távú életképességéhez,

D.  mivel az egységes piaci fórum összehozta az európai vállalkozásokat, társadalmi partnereket, nem kormányzati szervezeteket, szellemi műhelyeket, újságírókat, nemzeti parlamenteket, az európai intézményeket, a különböző kormányzati szintű állami hatóságokat és az európai polgárokat,

1.  hangsúlyozza az egységes piaci fórum rendszeres eseménnyé történő alakításának fontosságát, ami lehetővé teszi a vállalkozások és a polgárok, valamint a regionális hatóságok számára, hogy közvetlenül részt vegyenek a fórumon és befolyással bírjanak az egységes piac további fejlődésére;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon együtt a tagállamokkal, a tagjelölt országokkal és az EGT-partnerekkel az egységes piac megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő, nyilvános események megtartásában és támogatásában 2012 folyamán; úgy véli, hogy a cél részt vevő országonként legalább egy esemény megszervezése, lehetőség szerint az EU-elnökség által szervezendő központi eseményhez kötődő regionális tevékenységek keretében;

3.  felhívja a Bizottságot, hogy 2011 végére terjessze elő az egységes piaci intézkedéscsomag mind a 12 prioritását, lehetővé téve a Tanács és az Európai Parlament számára, hogy a Bizottsággal szoros együttműködésben 2012 végéig elfogadják a prioritási intézkedések első csomagját, új lendületet adva az egységes piacnak;

4.  felszólít az egységes piaci intézkedéscsomag végrehajtásának a legmagasabb politikai szinten történő folyamatos nyomon követésére – többek között – a Bizottság általi rendszeres felülvizsgálatok és jelentések, a csomag kulcsfontosságú napirendi pontként való felvétele a Versenyképességi Tanácsba, valamint az Európai Tanács előrehaladási jelentései révén; e tekintetben kiemeli a meglévő jogszabályok időben és pontosan történő átültetésének és végrehajtásának szükségességét;

5.  hangsúlyozza, hogy az európai egységes piac pozitívan járul hozzá az innovációhoz, valamint hogy az összehangolt bizottsági kezdeményezésekkel és a tagállamok részéről határozott elkötelezettséggel társulva új lehetőségeket teremt majd a vállalkozások, különösen az innovatív kkv-k számára, egyúttal erőteljesen támogatja a munkahelyteremtést és a társadalmi kohéziót, fenntartható gazdasági fejlődést eredményez, továbbá kielégíti az uniós polgárok és fogyasztók szükségleteit;

6.  hangsúlyozza, hogy a polgárok, a fogyasztók és a kkv-k nem tudatosak és korlátozott ismeretekkel rendelkeznek az egységes piacon belüli jogaikkal és lehetőségeikkel kapcsolatban; felszólítja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra egy felhasználóbarát, rendszeresen frissített és könnyen hozzáférhető, a határokon túlra utazó, ott dolgozó, vásárló és értékesítő polgárok jogait tartalmazó charta elfogadását a 2010. május 20-i állásfoglalásának(1) megfelelően, amely charta a polgárok egységes piacon belüli jogait és kötelezettségeit felvázoló kézikönyvként szolgálhat;

7.  tudomásul veszi az egységes piaci fórum résztvevői által megállapított hiányosságokat; e hiányosságok sürgős áthidalása érdekében intézkedések meghozatalára szólít fel;

8.  kiemeli, hogy a fórumon elismerték a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvben meghatározott automatikus elismerési eljárás általános sikerét, és úgy véli, hogy ezért azt más szakmákra is ki kell terjeszteni; annak érdekében, hogy a kérelmezők érvekkel alátámasztott indokolás révén megismerhessék diplomájuk vagy szakmai képesítésük esetleges visszautasításának okát, nagyobb átláthatóságot kér a tagállamoktól, az illetékes hatóságoktól és a Bizottságtól; üdvözli a szakmai kártyára vonatkozó kísérleti projekt eredményeinek közzétételét, és úgy véli, hogy egy ilyen kártya hasznos eszköze lehet a mobilitás elősegítésének bizonyos szakmákban, egyszerűsítheti az adminisztratív eljárásokat és fokozhatja a biztonságot;

9.  hangsúlyozza a hatékony, megfizethető és egyszerű alternatív vitarendezési rendszerek szükségességét a nagyobb fogyasztói bizalom biztosítása érdekében a belső piacon; kiemeli, hogy egy hatékony internetes vitarendezési rendszer döntő fontosságú lenne a digitális belső piac iránti bizalom javításában;

10.  javasolja, hogy az egyablakos ügyintézési pontokat fejlesszék teljes körű e-kormányzati központokká, ahol a vállalkozók online intézhetik adminisztratív ügyeiket; kiemeli a szolgáltatási irányelv végrehajtásában betöltött jelentőségüket, és sajnálja, hogy néhány tagállam még nem teljesítette az egyablakos ügyintézés fejlesztése tekintetében fennálló valamennyi kötelezettségvállalását;

11.  hangsúlyozza, hogy be kell fejezni a digitális egységes piac kialakítását, és el kell hárítani a határokon átnyúló kereskedelem és szolgáltatásnyújtás technikai akadályait, nevezetesen az elektronikus személyi igazolványok, az elektronikus aláírások és az elektronikus dokumentumok interoperabilitásának és kölcsönös elismerésének javítása által;

12.  kiemeli, hogy az e-kereskedelem jogbiztonságának növelése érdekében alapvető fontosságú egy hatékony és naprakész szerzői jogi rendszer kialakítása az Európai Unióban, valamint az adatvédelemre vonatkozó európai jogszabályok frissítése;

13.  hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és a kiküldött munkavállalók mobilitása a belső piac kulcselemei, és kiemeli, hogy a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelvnek egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania, és garantálnia kell a kiküldött munkavállalók jogainak betartását az egész EU-ban; úgy véli, hogy e szabályoknak világosnak és átláthatónak kell lenniük a visszaélések és a kijátszások elkerülése érdekében; megjegyzi, hogy a társadalmi partnerek fontos szerepet töltenek be a kiküldött munkavállalók jogainak védelmében;

14.  felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a belső piacra vonatkozó jogszabályok pontos és időbeni átültetését és fokozzák a szabályok betartását; hangsúlyozza, hogy a megfelelési táblázatok használata a belső piaci irányelvek átültetési folyamatában valamennyi fél számára előnyös;

15.  emlékeztet a közbeszerzési szabályok egyszerűsítésének és megfelelő végrehajtásának fontosságára, és ezért felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák azt a meglévő és a következő jogi keretben; megjegyzi, hogy a képzés javítása által növelni kell a közbeszerzési szektor szakmai színvonalát, meg kell erősíteni a beszerzési célkitűzéseket és fel kell tárni egyéb politikai célkitűzések megvalósításának lehetőségét; úgy véli, hogy javítani kell a kkv-k részvételét a közbeszerzési pályázatokban, és hogy a közbeszerzési eljárásoknak kevésbé nehézkesnek, olcsóbbnak és a kkv-k felé nyitottabbnak kell lenniük, valamint hangsúlyozza a „legolcsóbb ár” elve helyett a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” elve szélesebb körű használatának szükségességét;

16.  felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a polgárokat és a többi érdekelt felet szorosabban vonják be a belső piac fejlesztésébe, az új jogszabályokról szóló, időben és proaktívabban megszervezett nyilvános konzultációk révén, a nemzeti és a helyi érdekelt felekkel és társadalmi partnerekkel, valamint a nem kormányzati szervezetekkel és a médiával partnerségben; úgy véli, hogy a konzultációra szánt dokumentumoknak az EU valamennyi hivatalos nyelvén és az átlagember számára is érthető módon kell rendelkezésre állniuk;

17.  felhívja az uniós intézményeket és a nemzeti hatóságokat valamennyi szinten, hogy tegyenek közös erőfeszítéseket arra, hogy a polgárokban és az érdekelt felekben tudatosuljon az egységes piac működését megkönnyítő, már meglévő olyan eszközök megléte, mint az egyablakos ügyintézési pontok, a SOLVIT-hálózat, a „Your Europe” honlap és mások;

18.  felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy internetes egységes piaci fórumot, amely a nagyközönség számára nyitott platformként lehetővé teszi az egységes piaccal kapcsolatos fejleményekről való tájékozódásukat, a tapasztalatok és az egységes piachoz fűződő jelenlegi aggodalmak megosztását;

19.  felhívja a nemzeti kormányokat, a regionális és helyi hatóságokat, a vállalkozásokat, a szakszervezeteket és a nem kormányzati szervezeteket, hogy működjenek együtt annak biztosítására, hogy az egységes piacra vonatkozó szabályok hatékonyak legyenek a polgárok és a vállalkozások vonatkozásában;

20.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 161. E, 2011.5.31., 84. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat