Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2900(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0576/2011

Predložena besedila :

B7-0576/2011

Razprave :

PV 30/11/2011 - 18
CRE 30/11/2011 - 18

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.25
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0543

Sprejeta besedila
PDF 115kWORD 46k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
Forum o enotnem trgu
P7_TA(2011)0543B7-0576/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 o izidih foruma o enotnem trgu

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju foruma o enotnem trgu, ki je potekal v Krakovu na Poljskem dne 3. in 4. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju „Krakovske izjave“ prvega foruma o enotnem trgu,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. aprila 2011 z naslovom „Akt za enotni trg. Dvanajst Pobud za okrepitev rasti in zaupanja. “Skupaj za novo rast'„(KOM(2011)0206),

–  ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 16. avgusta 2011 z naslovom: „Enotni trg z vidika ljudi: Pregled 20 zadev, ki se tičejo državljanov in podjetij“ (SEK(2011)1003),

–  ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A.  ker je evropski enotni trg prinesel izredne koristi 500 milijonom Evropejcev, hkrati pa odprl nove možnosti širitve za več kot 21 milijonov evropskih podjetij in postal resnični motor evropskega gospodarstva;

B.  ker je na veliko področjih še vedno razkorak med tistim, kar ljudje od enotnega trga pričakujejo, in tem, kar dejansko doživljajo;

C.   ker je na predvečer 20. obletnice za oživitev evropskega gospodarstva in dolgoročno izvedljivost evropskega projekta enotni trg pomembnejši kot kdaj koli prej;

D.   ker je prvi forum o enotnem trgu povezal evropska podjetja, socialne partnerje, nevladne organizacije, možganske truste, novinarje, nacionalne parlamente, evropske institucije, javne organe na različnih ravneh upravljanja in evropske državljane;

1.  poudarja, kako pomembno je preoblikovati forum o enotnem trgu v redni dogodek, da bi podjetjem, državljanom ter lokalnim in regionalnim organom omogočili neposredno sodelovanje in vpliv pri nadaljnjem razvoju enotnega trga;

2.  poziva Komisijo, naj sodeluje z državami članicami, državami prosilkami in partnericami EGP, da bi organizirala in spodbudila pomembne javne dogodke v letu 2012 ob 20. obletnici enotnega trga, meni, da bi si morali zastaviti cilj organizirati najmanj en tak dogodek v vseh sodelujočih državah, po potrebi z regionalnimi dejavnostmi, povezanimi z osrednjim, glavnim dogodkom EU, ki bi se po možnosti organiziral skupaj s predsedstvom EU;

3.  poziva Komisijo, naj do konca leta 2011 predlaga vseh dvanajst prednostnih nalog v aktu o enotnem trgu, da bi Svetu in Evropskemu parlamentu omogočila, da v tesnem sodelovanju z njo do konca leta 2012 sprejmeta prvi sklop prednostnih ukrepov, s katerimi bi dobil enotni trg nov polet;

4.  poziva k stalnemu spremljanju izvajanja akta o enotnem trgu na najvišji politični ravni, med drugim z rednimi pregledi in poročili Komisije, njegovem vključevanju kot glavne točke dnevnega reda Sveta za konkurenčnost in v poročila o napredku v Evropskem svetu; v zvezi s tem poudarja, da je treba pravočasno in pravilno prenesti ter izvajati obstoječo zakonodajo;

5.  poudarja, da evropski enotni trg pozitivno prispeva k inovacijam in da bo, podprt z usklajenimi pobudami Komisije in močno zavezanostjo držav članic, ustvaril nove priložnosti za podjetja – zlasti za inovativna mala in srednja podjetja – ter močno podprl ustvarjanje delovnih mest in socialno kohezijo ter dosegel trajnostno gospodarsko rast, pa tudi izpolnil potrebe državljanov in potrošnikov EU;

6.  poudarja, da se državljani, potrošniki ter mala in srednja podjetja ne zavedajo dovolj svojih pravic in priložnosti na enotnem trgu in jih slabo poznajo; poziva Komisijo, naj razmisli o sprejetju uporabnikom prijazne, redno posodabljane in lahko dostopne listine o pravicah državljanov za vse državljane, ki se gibljejo, delajo, nakupujejo ali prodajajo prek meja, h kateri je pozvala resolucija Parlamenta z dne 20. maja 2010(1) in ki bo služila kot praktični priročnik z opisom pravic in obveznosti državljanov na notranjem trgu;

7.  je seznanjen s pomanjkljivostmi, ki so jih ugotovili udeleženci foruma o enotnem trgu; poziva k sprejetju ukrepom, s katerimi bi jih čim prej premostili;

8.  poudarja, da je bil na forumu priznan splošni uspeh postopka avtomatičnega priznavanja iz Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij, in meni, da bi jo bilo treba razširiti na druge poklice; poziva države članice, pristojne organe in Komisijo, naj omogočijo večjo preglednost, da bodo prijavljenim obširno razloženi razlogi za nepriznavanje njihovih spričeval in poklicnih kvalifikacij; pozdravlja objavo rezultatov pilotnega projekta poklicnih izkaznic in meni, da bi lahko bile uporabno orodje v prid mobilnosti za nekatere poklice, za poenostavitev upravnih postopkov in večjo varnost;

9.  poudarja, da je potreben učinkovit, cenovno dostopen in enostaven sistem alternativnega reševanja sporov, da se zagotovi večje zaupanje potrošnikov na notranjem trgu; poudarja, da bi bil učinkovit sistem spletnega reševanja sporov ključen za izboljšanje zaupanja v enotni digitalni trg;

10.  predlaga, da se enotne kontaktne točke razvijejo v popolne centre e-vlade, ki bodo podjetnikom omogočili vlaganje in opravljanje upravnih formalnosti na spletu; poudarja možnosti, ki jih imajo pri izvajanju direktive o storitvah, in obžaluje, da nekatere države članice še vedno niso v celoti izpolnile svojih obveznosti v zvezi z razvojem enotnih kontaktnih točk;

11.  poudarja, da je treba dokončno vzpostaviti evropski digitalni trg in premagati tehnične ovire za čezmejno trgovino ter ponujanje storitev, zlasti z izboljšanjem medobratovalnosti in vzajemnega priznavanja elektronskih osebnih izkaznic, elektronskih podpisov ter elektronskih dokumentov;

12.  poudarja, da je treba za izboljšanje pravne varnosti za e-trgovino ustvariti učinkovit in posodobljen sistem za avtorske pravice v Evropski uniji in posodobljeno zakonodajo o varstvu podatkov;

13.  poudarja, da sta čezmejno ponujanje storitev in mobilnost napotenih delavcev bistveni sestavini notranjega trga, ter poudarja, da mora direktiva o napotitvi delavcev zagotoviti enake pogoje in spoštovanje pravic napotenih delavcev v EU; meni, da morajo biti ta pravila pregledna in jasna, da bi preprečili zlorabo in izogibanje; ugotavlja, da imajo socialni partnerji pomembno vlogo pri varstvu pravic napotenih delavcev;

14.  poziva države članice, naj zagotovijo pravilen in pravočasen prenos zakonodaje o notranjem trgu in zmanjšanje neskladnosti; poudarja, da je uporaba korelacijskih tabel koristna za vse strani v postopku prenosa direktiv o notranjem trgu;

15.  opozarja, kako pomembno je poenostaviti in pravilno izvajati pravila o javnih naročilih, ter zato poziva Komisijo in države članice, da se to zagotovi v sedanjem in prihodnjem pravnem okviru; opozarja, da je treba profesionalizirati sektor javnih naročil, tako da se izboljša usposabljanje, potrditi cilje javnih naročil in preučiti možnosti za dosego drugih ciljev politike; meni, da je sodelovanje malih in srednjih podjetij pri razpisih za javna naročila treba izboljšati ter da morajo biti postopki javnih naročil manj okorni, cenejši in bolj odprti za mala in srednja podjetja, ter poudarja, da je treba širše uporabljati načelo „ekonomsko najugodnejše ponudbe“ namesto načela „najnižje cene“;

16.  poziva Komisijo in države članice, naj v razvoj enotnega trga tesneje vključijo državljane in druge zainteresirane strani, zlasti tako, da bolj proaktivno organizirajo pravočasna javna posvetovanja o novi zakonodaji v partnerstvu z nacionalnimi in lokalnimi zainteresiranimi stranmi in socialnimi partnerji ter nevladnimi organizacijami in mediji; meni, da bi morali biti dokumenti za pregled na voljo v vseh uradnih jezikih EU in razumljivi običajnemu državljanu;

17.  poziva institucije EU in nacionalne organe na vseh ravneh, naj si skupaj prizadevajo, da bi povečali ozaveščenost državljanov in zainteresiranih strani o obstoječih orodjih, ki so namenjena poenostavitvi delovanja enotnega trga, kot so enotne kontaktne točke, omrežje SOLVIT, Vaša Evropa in druga;

18.  poziva Komisijo, naj oblikuje forum o enotnem trgu na spletu kot platformo, odprto za splošno javnost, s čimer bo slednji omogočila, da je seznanjena z razvojem dogodkov na notranjem trgu ter si izmenjuje izkušnje o tekoči problematiki notranjega trga;

19.  poziva nacionalne vlade, regionalne in lokalne subjekte, podjetja, sindikate in nevladne organizacije, naj sodelujejo pri zagotavljanju, da pravila enotnega trga v praksi delujejo učinkovito za državljane in podjetja;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 161 E, 31.5.2011, str. 84.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov