Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2864(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0615/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0615/2011

Συζήτηση :

PV 01/12/2011 - 2
CRE 01/12/2011 - 2

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2011 - 6.26
CRE 01/12/2011 - 6.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0544

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 309kWORD 74k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του HIV/AIDS από την ΕΕ
P7_TA(2011)0544B7-0615/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με τις δράσεις αντιμετώπισης του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, ενδιάμεση αναθεώρηση της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2009-2013 (COM(2009)0569),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με μια θεμελιωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα αντίληψη για την ευρωπαϊκή δράση κατά του HIV/AIDS(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS(2),

–  έχοντας υπόψη την Πολιτική Δήλωση για το HIV/AIDS που εγκρίθηκε στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS 2011,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Ρώμης που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη της Διεθνούς Εταιρείας για το AIDS 2011, στην οποία γίνεται έκκληση για περισσότερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής θεραπείας για το HIV,

–  έχοντας υπόψη τη Στρατηγική 2011-2015 του UNAIDS και την παγκόσμια στρατηγική στον τομέα της υγείας για τον HIV/AIDS 2011-2015 της Παγκόσμια Συνέλευσης Υγείας που καθορίζουν τους ισχύοντες και τους συμπεφωνημένους παγκόσμιους στόχους για την κινητοποίηση των χωρών στον σχεδιασμό της αντιμετώπισης του HIV/AIDS έως το 2015,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για την περίοδο 2012-2015, που εξετάζει την ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά την επιδημία HIV/AIDS στην περιοχή της Ευρώπης και προσδιορίζει τις δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της,

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση του Δουβλίνου» σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη με θέμα «Καταρρίπτοντας τα εμπόδια - Εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία», στις 23-24 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) με θέμα την σημειωθείσα πρόοδο στην υλοποίηση της Δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες για την διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων για τον HIV του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διεξάγονται οι εξετάσεις για το HIV στα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο πολιτικής για την Ευρώπη του 2010 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας με τίτλο «Αύξηση των διαγνωστικών εξετάσεων για HIV και συμβουλευτική αρωγή στην περιοχή της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση 2010 του ΕΚΠΕΝ για την επαγρύπνηση για το AIDS, έχουν καταγραφεί κατά το 2009 25 917 νέα περιστατικά μόλυνσης από τον ιό HIV, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 161 000 άτομα μολύνθηκαν από τον ιό HIV στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που ζουν με HIV σε ένα σύνολο άνω των 2,2 εκατομμυρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του UNAIDS και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά μολύνσεων από τον ιό HIV, ειδικότερα στην ανατολική Ευρώπη, αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη βελτίωση της μακροπρόθεσμης θεραπευτικής αγωγής και της πρόγνωσης, η περιπλοκότητα του HIV εξακολουθεί να προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στις γυναίκες, προβλήματα που η συμβατική υγειονομική περίθαλψη αδυνατεί να αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να βρίσκονται ενώπιον ενός μη αντιμετωπισθέντος κενού μεταξύ της διάγνωσης και της αποτελεσματικής και ενημερωμένης υγειονομικής περίθαλψης(3)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το AIDS είναι νόσος που μπορεί να προληφθεί πλήρως και ότι οι έγκαιρες παρεμβάσεις πρόληψης, όπως η παροχή ενημέρωσης, δεξιοτήτων, υπηρεσιών και μέσων προστασίας κατά της μετάδοσης του HIV και υπέρ της προώθησης ασφαλέστερων συμπεριφορών, αποτελούν τον θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια για την πρόληψη της διάδοσης του HIV·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη το ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εκτιμά ότι, στην ΕΕ, 30 % των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV δεν το γνωρίζουν, και ότι, μεταξύ των ατόμων που τους έχει διαγνωσθεί η ασθένεια, το 50 % βρίσκονται στα τελευταία στάδια της λοίμωξης και δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από την θεραπευτική αγωγή, με αποτέλεσμα μεγάλο κίνδυνο νοσηρότητας, θνησιμότητας και μετάδοσης της ασθένειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν επίγνωση της κατάστασής τους έχουν 3,5 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταδώσουν τον ιό HIV από εκείνους στους οποίους έχει διαγνωστεί·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν αδιάγνωστες, και ότι πολλά άτομα δεν γνωρίζουν εάν είναι HIV οροθετικά ή οροαρνητικά, το ανακαλύπτουν δε μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με το HIV/AIDS·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί σημασία στο θέμα των συλλοιμώξεων, ιδιαίτερα από φυματίωση, ιογενή ηπατίτιδα Β και C και τις επιπλοκές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιπολασμός της φυματίωσης και της ιογενούς ηπατίτιδας είναι σημαντικός, και ότι οι ασθένειες αυτές εξελίσσονται ταχύτερα και προκαλούν σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα μεταξύ των HIV οροθετικών ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στη δυτική Ευρώπη εκτιμάται ότι ένα ποσοστό περίπου 30 % των HIV οροθετικών ατόμων έχουν μολυνθεί συγχρόνως με ηπατίτιδα C, και ότι αυτό το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο στην ανατολική Ευρώπη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Γραπτή του Δήλωση τον Μάρτιο 2007 έχει αναγνωρίσει ότι η ελλιπής διάγνωση της ηπατίτιδας C αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας στην ΕΕ, και ότι η ηπατίτιδα C εξελίσσεται ταχύτερα στα άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί με τον ιό HIV, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ολοκληρωμένης και έγκαιρης διάγνωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του HIV αυξάνονται σημαντικά εάν συνυπάρχουν άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, όπως γονόρροια, χλαμύδια, έρπης και σύφιλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες δοκιμές έχουν καταδείξει την αποτελεσματικότητα της έγκαιρης πρόσβασης στην θεραπευτική αγωγή για τη μείωση τόσο της μολυσματικότητας των ασθενών όσο και του ποσοστού μετάδοσης του ιού HIV έως και κατά 96 %·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης, περίθαλψης και υποστήριξης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση μολυσμένου ενέσιμου υλικού μεταξύ των ατόμων που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών έχει σαν αποτέλεσμα την ραγδαία εξάπλωση της μόλυνσης από τον HIV σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απολύτως αναγκαία η διασυνοριακή και διατομεακή συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη εξασφάλιση της πρόσβασης των ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο ή είναι περιθωριοποιημένες σε θεραπευτική αγωγή για τον HIV και σε υγειονομικές υπηρεσίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γειτονικές χώρες της ΕΕ, έχοντας υπόψη ότι ο ιός HIV/AIDS και οι άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις δεν έχουν σύνορα, όπως τονίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων στην τεχνική του έκθεση «Ηπατίτιδα B και C στις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ: επιπολασμός, επιβάρυνση από τη νόσο και πολιτικές προσυμπτωματικού ελέγχου'·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από HIV συνιστά ουσιώδη παράμετρο κάθε πτυχής της στρατηγικής για την αντιμετώπιση του HIV·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο στιγματισμός και οι διακρίσεις εις βάρος των HIV οροθετικών ατόμων, καθώς και η σιωπή και η άρνηση που περιβάλλουν το θέμα της μόλυνσης, και η αποτυχία σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων φορέων του ιού HIV γενικότερα, και, ειδικότερα, αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (άνδρες που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες, άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών) εξακολουθούν να υφίστανται και συνεχίζουν να υποσκάπτουν τις προσπάθειες πρόληψης, φροντίδας και θεραπευτικής αγωγής του HIV, αυξάνουν δε τις επιπτώσεις της επιδημίας στα άτομα, τις οικογένειες, τις κοινότητες και τις χώρες·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη, η θεραπευτική αγωγή και τα προγράμματα υποστήριξης, δεν έχουν στοχοθετηθεί κατάλληλα ή δεν είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης και της εφαρμογής ολοκληρωμένων πολιτικών πρόληψης, και συνέχισης των επενδύσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την πρόληψη της νόσου·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες στον τομέα της υγείας, ούτε στη μείωση των επενδύσεων σε τομείς σημαντικούς για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS·

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση οικονομικής δυσπραγίας θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα HIV/AIDS·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος τρόπος μετάδοσης του ιού HIV στην ΕΕ είναι οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανδρών, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ετεροσεξουαλική μετάδοση, ιδιαίτερα μεταξύ ατόμων που προέρχονται από χώρες όπου υπάρχουν γενικευμένες επιδημίες HIV·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί μία από τις αιτίες της επιδημικής αύξησης των κρουσμάτων HIV και ότι σήμερα οι γυναίκες αριθμούν σχεδόν το ήμισυ των νέων μολύνσεων που διαγιγνώσκονται στις χώρες που γειτνιάζουν με την ΕΕ·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες γυναίκες είναι ολοένα και περισσότερο ευάλωτες στον ιό HIV, και ότι σχεδόν το 45 % των νέων μολύνσεων αφορούν τις ηλικίες 15 ως 24 ετών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η ενίσχυση και επέκταση της πολιτικής και του προγραμματισμού, με τη σύνδεση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων με τον HIV, ούτως ώστε τα προγράμματα πρόληψης του HIV/AIDS να ενσωματωθούν στα προγράμματα για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και η πρόληψη του HIV/AIDS να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής μέριμνας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, εξαιτίας της περιορισμένης εξουσίας τους στη λήψη αποφάσεων, της έλλειψης ελέγχου επί των οικονομικών πόρων, της περιορισμένης κινητικότητας και των ευθυνών που συνδέονται με τη φροντίδα των παιδιών, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν εμπόδια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας του HIV·

1.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν την ανακοίνωση σχετικά με την «καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες 2009-2013» και το σχετικό σχέδιο δράσης με:

   την επιτάχυνση της δρομολόγησης στρατηγικών πρόληψης που θα στοχοθετούν αποτελεσματικά τις περιφερειακές και τοπικές επιδημιολογικές τάσεις και ανάγκες, και θα προωθούν την καθολική πρόσβαση στην πρόληψη, τις διαγνωστικές εξετάσεις, την παροχή συμβουλών, την θεραπευτική αγωγή, την υγειονομική μέριμνα και υποστήριξη·
   την προώθηση αποτελεσματικών δράσεων αντιμετώπισης του HIV/AIDS στις περιοχές προτεραιότητας όπως είναι τα κυρίως πληττόμενα κράτη μέλη της ΕΕ και οι πληττόμενες γειτονικές χώρες, και η Ρωσική Ομοσπονδία και οι χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών·
   την ανάπτυξη μέσων προσέγγισης και στήριξης των ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται περισσότερο και είναι πιο ευάλωτες στη μόλυνση από τον HIV/AIDS σε όλη την Ευρώπη·

2.  υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο ιός HIV και όχι οι φορείς του ιού HIV·

3.  καλεί το Συμβούλιο να αναλάβει έναν πολιτικό ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της επιδημίας του AIDS στην Ευρώπη που εξακολουθεί να υφίσταται, να αναπτύξει εξειδικευμένα σχέδια δράσης κατά του HIV για κάθε χώρα καθώς και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης του HIV στις γειτονικές χώρες, μέσω του πολιτικού διαλόγου, της ανάπτυξης τεχνικών ικανοτήτων και της προώθησης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επενδύσουν τους απαραίτητους πόρους ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, τις διαγνωστικές εξετάσεις, την θεραπευτική αγωγή και την υποστήριξη όσον αφορά τον ιό HIV, να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό στίγμα και τα άλλα εμπόδια στην έγκαιρη πρόσβαση στην συμβουλευτική αρωγή, τις διαγνωστικές εξετάσεις και την έγκαιρη θεραπευτική αγωγή, να αυξήσουν την επένδυση στην έρευνα για την εξεύρεση αποτελεσματικής θεραπείας, και να βελτιώσουν τα μέσα και τις δράσεις για την αντιμετώπιση των συλλοιμώξεων όπως, μεταξύ άλλων, από φυματίωση και ηπατίτιδα, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης στον προσυμπτωματικό έλεγχο και την αποτελεσματική πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τον κίνδυνο των συλλοιμώξεων με τη βελτίωση της διάγνωσης και της πρόσβασης σε θεραπευτική αγωγή για την ηπατίτιδα C, την φυματίωση και τις άλλες συλλοιμώξεις, αναγνωρίζοντας συγχρόνως την ανάγκη αντιμετώπισης των αναγκών των γυναικών όσον αφορά την θεραπευτική αγωγή για τον HIV/AIDS και την παροχή περίθαλψης, ως σημαντικό μέσο κάμψης της επιδημίας·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν την έγκαιρη διάγνωση και την υγειονομική φροντίδα, με την εφαρμογή διαγνωστικών εξετάσεων που θα βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία και θα συνδέονται με θεραπευτικές στρατηγικές·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να υποστηρίξουν σταθερά την επένδυση στην έρευνα στον τομέα των νέων τεχνολογιών πρόληψης υπό τη διαχείριση γυναικών, συμπεριλαμβάνοντας την έρευνα για μικροβιοκτόνα·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η κοινωνία των πολιτών και η ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα θα συμμετάσχουν σε κάθε στάδιο υλοποίησης της ανακοίνωσης για τις δράσεις αντιμετώπισης του HIV και του σχετικού σχεδίου δράσης·

9.  επαναλαμβάνει ότι όλα τα άτομα που ζουν με HIV/AIDS πρέπει να επωφελούνται των βέλτιστων διαθέσιμων προτύπων υγειονομικής φροντίδας και θεραπευτικής αγωγής, ανεξάρτητα από την προέλευση, την εθνικότητα, τις πεποιθήσεις, την ηλικία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και τη θρησκεία ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς, με σεβασμό ταυτοχρόνως της ιδιωτικής τους ζωής και του απορρήτου·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει συλλογική ευρωπαϊκή δράση και μέτρα για την προώθηση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και πολιτικών καταπολέμησης του HIV/AIDS στη βάση αυτών των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκστρατειών κατά του κοινωνικού στιγματισμού και των διακρίσεων των ατόμων που ζουν με HIV/AIDS·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να θέσουν τέλος σε όλες τις διακρίσεις εις βάρος των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV/AIDS, να προωθήσουν και να προστατεύσουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, με ιδιαίτερη προσοχή στις ομάδες ατόμων που είναι ευάλωτες ή πάσχουν από τον ιό HIV, να αναθεωρήσουν τους νόμους και τις πολιτικές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή αποτελεσματικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση του HIV, και να διασφαλίσουν ότι τα άτομα που ζουν με τον HIV/AIDS θα συμμετάσχουν και θα εκπροσωπούνται κατά την εκπόνηση πολιτικών κατά των διακρίσεων· τονίζει τη σημασία να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου στην καταπολέμηση των διακρίσεων ώστε να καταστεί δυνατή η ύπαρξη ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον HIV/AIDS·

12.  αναγνωρίζει το τεράστιο δυναμικό των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίες σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της μετάδοσης του HIV/AIDS και στην αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων που ζουν με τον ιό·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τεθεί τέλος στις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση, καθώς και τους όρους και τα ασφάλιστρα των ασφαλιστικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε άτομα που ζουν με τον HIV/AIDS·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι όλα τα εθνικά προγράμματα και οι στρατηγικές για το AIDS θα περιλαμβάνουν το συνδυασμό μεταξύ σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και υπηρεσιών που αφορούν τον HIV, όπως τονίζεται στην έκθεση Cochrane(4) και επιβεβαιώθηκε στην 42η σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη που εποπτεύει την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD)·

15.  σημειώνει ότι στα μέτρα πρόληψης θα πρέπει να περιλαμβάνονται με ρητό τρόπο η κατάλληλη ενημέρωση και σεξουαλική αγωγή, η πρόσβαση σε μέτρα προστασίας, όπως τα ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά, και η ενίσχυση των δικαιωμάτων και της αυτονομίας των γυναικών στις σεξουαλικές σχέσεις·

16.  επισημαίνει ότι το κοινωνικό στίγμα και οι διακρίσεις δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την καταπολέμηση της διάδοσης του HIV/AIDS·

17.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ελήφθησαν στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για το HIV/AIDS το 2011, ιδιαίτερα δε τους στόχους εξασφάλισης θεραπευτικής αγωγής για τα 15 εκατομμύρια HIV οροθετικών ατόμων σε όλο τον κόσμο έως το 2015, και μείωσης των νέων μολύνσεων από HIV κατά 50 % έως το 2015·

18.  συμφωνεί με την πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για σταθερή δέσμευση υπέρ της χρηματοδότησης προγραμμάτων για τον HIV·

19.  χαιρετίζει την έκκληση των Ηνωμένων Εθνών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για μια έγκαιρη παροχή προσιτής, υψηλής ποιότητος και αποτελεσματικής αντιρετροϊκής αγωγής, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε στρατηγικές αποτελεσματικές ως προς το κόστος, και κυρίως στη χρησιμοποίηση γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων·

20.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο πλαίσιο της Πολιτικής Δήλωσης για τον HIV/AIDS στην Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS)·

21.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας και να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο του στις αναπτυσσόμενες χώρες·

22.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ποιοτικές ολοκληρωμένες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και στην ενημέρωση και την παροχή του κατάλληλου υλικού· εκτιμά ότι αυτό μπορεί να καλύπτει, μεταξύ άλλων, την παροχή εμπιστευτικών και εθελοντικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, τις διαγνωστικές εξετάσεις και την θεραπευτική αγωγή για το HIV και όλες τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσους, την πρόληψη της ακούσιας εγκυμοσύνης, την ισότιμη και προσιτή πρόσβαση σε αντισυλληπτικά συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας αντισύλληψης, τις ασφαλείς και νόμιμες αμβλώσεις συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης μετά την άμβλωση, την μέριμνα και θεραπευτική αγωγή για την πρόληψη της κάθετης μετάδοσης του HIV, συμπεριλαμβανομένων των συντρόφων και των παιδιών·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το UNAIDS, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0284.
(2) ΕΕ C 16 E της 22.1.2010, σ. 62.
(3) Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας: «Ανισότητες λόγω φύλου και HIV» http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/
(4) http://www.unfpa.org/webday/site/global/shared/documents/publications/2008/linkages_evidence.PDF.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου