Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/2132(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0387/2011

Predložena besedila :

A7-0387/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2011 - 6.27
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0545

Sprejeta besedila
PDF 484kWORD 88k
Četrtek, 1. december 2011 - Bruselj
Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino
P7_TA(2011)0545A7-0387/2011

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2011 s priporočilom Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Ukrajino (2011/2132(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Ukrajino, ki je začel veljati dne 1. marca 1998 in ki ga bo nadomestil pridružitveni sporazum(1),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva(2) in nacionalnega okvirnega programa za obdobje 2011–2013 za Ukrajino,

–  ob upoštevanju tekočih pogajanj med EU in Ukrajino o pridružitvenem sporazumu, vključno s pogajanji o poglobljenem in razširjenem območju proste trgovine,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Ukrajini z dne 22. januarja 2007, v katerih je sprejel pogajalske smernice,

–  ob upoštevanju, da je Ukrajina od marca 2008 članica Svetovne trgovinske organizacije,

–  ob upoštevanju izjave svojega predsednika v zvezi z obsodbo nekdanje predsednice ukrajinske vlade Julije Timošenko z dne 11. oktobra 2011,

–  ob upoštevanju skupne izjave z vrhunskega srečanja o vzhodnem partnerstvu, ki je 7. maja 2009 potekalo v Pragi,

–  ob upoštevanju izidov nedavnih vrhunskih srečanj med EU in Ukrajino, vključno s priznanjem na vrhunskem srečanju med EU in Ukrajino v Parizu leta 2008, da je Ukrajina evropska država, ki jo z državami EU povezujejo skupna zgodovina in skupne vrednote, ter sklepov vrhunskega srečanja med EU in Ukrajino v Kijevu 4. decembra 2009,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini, zlasti z dne 25. februarja 2010(3), 25. novembra 2010(4), 9. junija 2011(5) in 27. oktobra 2011(6),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve o vzhodnem partnerstvu, sprejetih 25. oktobra 2010,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta EU in Ukrajine o liberalizaciji vizumskega režima, sprejetega 22. novembra 2010,

–  ob upoštevanju dejstva, da je Ukrajina 1. februarja 2011 pristopila k Pogodbi o ustanovitvi Energetske skupnosti,

–  ob upoštevanju pridružitvenega načrta za EU in Ukrajino, ki nadomešča akcijski načrt in je bil junija 2009 potrjen na Svetu za sodelovanje EU z Ukrajino, ter seznama prednostnih nalog za obdobje 20112012 v okviru tega pridružitvenega načrta,

–  ob upoštevanju skupnega sporočila z dne 25. maja 2011 z naslovom „Nov odziv na spremembe v sosedstvu“ (KOM(2011)0303) in sklepov Sveta o evropski sosedski politiki, ki jih je dne 20. junija 2011 sprejel Svet za zunanje zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Komisije o napredku Ukrajine, ki je bilo sprejeto dne 25. maja 2011 (SEK(2011)0646),

–  ob upoštevanju strategije Evropske unije za podonavsko regijo,

–  ob upoštevanju členov 90(5) in 48 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A7-0387/2011),

A.  ker bodoči pridružitveni sporazum z Ukrajino napoveduje novo generacijo pridružitvenih sporazumov v skladu s členom 217 PDEU in obsega povsem novo raven povezovanja med EU in tretjo državo; ker se Ukrajina s tem sporazumom zavezuje k izvajanju velikega dela pravnega reda EU; ker so pogajanja z Ukrajino med vsemi z vzhodnimi sosedami najbolj napredovala in so zato zgled za evropsko sosedsko politiko kot celoto,

B.  ker je Ukrajina strateško pomembna država za EU; ker ima zaradi svoje velikosti, virov, prebivalstva in geografske lege poseben položaj v Evropi in je zato v svoji regiji najpomembnejši dejavnik, ki močno vpliva na varnost, stabilnost in blaginjo vse celine, ter bi zato morala nositi ustrezno politično odgovornost;

C.  ker je Ukrajina evropska država in lahko v skladu s členom 49 PEU zaprosi za članstvo v EU kot vsaka druga evropska država, ki spoštuje načela demokracije, človekove pravice in temeljne svoboščine ter pravice manjšin in načela pravne države; ker bo sklenitev pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, vključno s poglobljenim in razširjenim območjem proste trgovine pomembna za njeno evropsko perspektivo;

D.  ker si EU močno prizadeva za stabilno in demokratično Ukrajino, ki bo spoštovala načela socialnega in vključujočega tržnega gospodarstva ter pravne države, vključno z neodvisnim sodstvom, človekovimi pravicami in varstvom manjšin, ter zagotavljala temeljne pravice; ker Ukrajina pospešuje prizadevanja ne le za vzpostavitev politične stabilnosti, temveč tudi okolja trdnega političnega pluralizma, demokratičnih svoboščin in pravne države ter za okrepitev notranje reforme, kar lajša nadaljnji razvoj njene evropske perspektive;

E.  ker so obsodba z dne 11. oktobra 2011, s katero je sodišče nekdanji predsednici ukrajinske vlade Julije Timošenko naložilo sedem let zaporne kazni, ter sodni postopki proti drugim ministrom povzročili resno zaskrbljenost v EU in ker se v veliki meri obravnavajo kot maščevanje ali poskus, da bi s kazenskimi obsodbami in zapiranjem članov opozicije preprečili njihovo kandidiranje in izvajanje volilne kampanje za parlamentarne volitve prihodnje leto in predsedniške volitve leta 2015; ker zakon, ki je bil selektivno uporabljen v zadevi Timošenko, izhaja iz sovjetskih časov, saj predvideva kazenski pregon za politične odločitve; ker člena 364 in 365 tega zakona, ki ju sedaj proučuje ukrajinski parlament (verhovna rada), nista v skladu s standardi EU in OZN;

F.  ker so se nedavno pojavili pomisleki glede svobode medijev in civilne družbe, izvedbe volitev in pravne države v Ukrajini;

G.  ker je ukrajinsko politično in državno vodstvo večkrat potrdilo, da je zavezano evropski integraciji in si dolgoročno prizadeva omogočiti Ukrajini, da bi postala država članica EU, ter šteje pridružitveni sporazum za bistveni instrument za dosego tega cilja; ker je ta cilj še naprej deležen podpore vseh, ki nastopajo na ukrajinskem političnem prizorišču, ter ukrajinske civilne družbe in splošne javnosti; ker je okrepljeno sodelovanje med Ukrajino in poslanci Evropskega parlamenta ter med Ukrajino in parlamenti držav članic EU pohvalen zgled sodelovanja različnih političnih sil, da bi spodbudili evropsko perspektivo Ukrajine, ter ga je zato treba nadaljevati;

H.  ker je EU človekove pravice in demokracijo postavila v središče svoje evropske sosedske politike,

I.  ker je Ukrajina dejavno sodelovala pri ustanavljanju in delu parlamentarne skupščine Euronest, parlamentarne razsežnosti vzhodnega partnerstva ter platforme za sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti vzhodnih sosed EU;

J.  ker mora evropska perspektiva Ukrajine temeljiti na politiki sistematičnih in nepovratnih reform na številnih pomembnih institucionalnih, političnih, ekonomskih in družbenih področjih; ker so bile pomembne reforme že izvedene ali pa se zdaj izvajajo, druge pa je še treba uvesti; ker bo okvir, ki ga omogoča pridružitveni sporazum, Ukrajini zagotovil ključno orodje za modernizacijo in načrt za usmerjanje notranjih reform, pa tudi orodje za nacionalno spravo, kar bo državi pomagalo pri premagovanju nedavnih negativnih trendov, premoščanju obstoječih razlik v ukrajinski družbi, ter združevanju v cilju evropske doseganja perspektive na podlagi vrednot demokracije, pravne države, človekovih pravic in dobrega upravljanja;

K.  ker si Ukrajina zasluži pohvalo za dober gospodarski uspeh, med drugim za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, varčevanje in pokojninsko reformo, kar je prispevalo k višji tuji bonitetni oceni in porastu neposrednih tujih naložb;

L.  ker bo pridružitveni sporazum ugodno vplival na poslovno vzdušje v Ukrajini, saj zagotavlja skupna pravila za podjetja iz EU in Ukrajine, ter tako povečal predvidljivost in finančno varnost naložb v državi; ker pridružitveni sporazum temelji na skladnosti z mednarodnimi standardi obdavčenja; ker bo ta ugodni vpliv okrepilo tudi polno in učinkovito izvajanje protikorupcijske zakonodaje;

M.  ker Ruska federacija močno pritiska na Ukrajino, naj ne vzpostavi poglobljenega in razširjenega območja proste trgovine z Evropsko unijo, ampak naj se raje pridruži carinski uniji z Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom; ker to je brez primere v zgodovini odnosov EU z zunanjimi partnerji in ker to so države zunaj STO, ki še vedno predstavljajo glavni izvozni trg za ukrajinske proizvode; ker je poglobljeno razširjeno območje proste trgovine orodje za posodobitev in njegova vzpostavitev ponuja Ukrajini finančne koristi, ki se bodo sčasoma povečevale,

N.  ker je Ukrajina pred nedavnim praznovala 20. obletnico neodvisnosti; ker obstaja nova generacija izobraženih Ukrajincev, ki niso izkusili sovjetske ere ter gojijo močne proevropske ambicije in bodo skrbeli za posodobitev države;

O.  ker trenutna politična stvarnost v Ukrajini, zlasti na področju državljanskih svoboščin in pravne države, ni v duhu pridružitvenega sporazuma med EU in Ukrajino, o katerem tečejo pogajanja;

1.  v okviru potekajočih pogajanj o pridružitvenem sporazumu naslavlja sledeča priporočila Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje:

o
o   o

   (a) poudariti je treba, da je poglabljanje odnosov med EU in Ukrajino ter dajanje Ukrajini evropsko perspektivo velikega pomena in v interesu obeh strani; odobriti je treba prizadevanja Ukrajine v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji, če so izpolnjeni vsi pogoji, vključno s spoštovanjem načel demokracije, človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter načela pravne države;
   (b) storiti je treba vse potrebno, da bi bil hitro, najkasneje do konca leta 2011, parafiran pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino; hkrati je treba zagotoviti, da ta pomembna pobuda v okviru vzhodnega partnerstva skladno s pozivi iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2011 poteka vzporedno z zavezami Ukrajine k izvajanju potrebnih reform in krepitvi demokratičnih vrednot, človekovih pravic in pravne države;
   (c) na novo je treba pripraviti nedavno preloženo srečanje s predsednikom Janukovičem pred predvidenim vrhom EU–Ukrajina decembra 2011, saj je to pomembna priložnost za obravnavo resnih pomislekov, naslovljenih na ukrajinsko vlado, in za ponovno vzpostavitev konstruktivnega dialoga, ki bi lahko pripomogel k parafiranju pridružitvenega sporazuma, če bo doseženega dovolj napredka pri odpravi tehničnih in bistvenih političnih ovir, ki še obstajajo;
   (d) prizadevati si je treba, da bi Svet v prvi polovici leta 2012 podpisal sporazum ter dal Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom najkasneje do konca leta 2012 na voljo vse dokumente, ki so potrebni za postopek ratifikacije, če bodo poziv k spoštovanju pravne države in druge zahteve iz resolucije Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2011 izpolnjeni;
   (e) Ukrajini je treba v pripravljalnem obdobju in med izvajanjem sporazuma ponuditi dovolj finančne, tehnične in pravne pomoči ter okrepiti njene upravne zmogljivosti z razširitvijo vseh oblik razpoložljive pomoči na tem področju; v ta namen je treba bolje izkoristiti program celovitega vzpostavljanje institucij ter razmisliti o oblikovanju svetovalne skupine EU na visoki ravni, ki bi Ukrajini pomagala pri prizadevanjih za prilagajanje zakonodaji EU; ker bi moral biti pogoj za kakršno koli pomoč ocena reform, namenjenih krepitvi upravnih zmogljivosti Ukrajine, kot bodo objavljena v letnih poročilih, ki jih bodo pripravili EU in ukrajinski neodvisni strokovnjaki;
   (f) določiti je treba program vzajemne izmenjave za javne in sodne uslužbence, da bi olajšali izvajanje pridružitvenega sporazuma, zlasti pa poglobljenega razširjenega območja proste trgovine;
   (g) ukrajinskim organom je treba ponuditi pomoč pri obveščanju ukrajinskih prebivalcev o koristih pridružitvenega sporazuma, da bi nastala podpora za program reform; vsebino sporazuma je treba čim prej razkriti javnosti;
   (h) v Ukrajini je treba čim prej odpreti informacijsko pisarno, ki bi v ukrajinski javnosti krepila ozaveščenost o delovanju EU ter njenih politikah in vrednotah, in izboljšala sodelovanje pri programih EU;
   Institucionalni vidiki/Politični dialog
   (i) oblikovati je treba jasne zaščitne ukrepe in mehanizem za morebitno začasno prenehanje izvajanja celotnega pridružitvenega sporazuma v primeru, da ne bodo spoštovana osnovna in temeljna načela tega sporazuma oziroma bodo namerno kršena;
   (j) predsednika in vlado Ukrajine je treba pozvati, naj politične, pravne in upravne razmere v državi uskladijo s tistim, kar je bilo dogovorjeno v pridružitvenem načrtu in naj spodbujajo dobro upravljanje ter spoštovanje pravne države kot temeljni načeli v odnosih med EU in Ukrajino; vztraja, da je treba Juliji Timošenko in drugim opozicijskim voditeljem dovoliti, da sedaj in na prihodnjih volitvah v Ukrajini uveljavljajo pravico do polne udeležbe v političnem procesu;
   (k) okrepiti je treba obstoječi okvir sodelovanja med EU in Ukrajino pri zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
   (l) Ukrajini je treba pomagati pri izvedbi obsežne reforme pravosodnega sistema, da se prepreči selektivna uporaba pravosodja ter zagotovijo neodvisni, pošteni, nepristranski in pregledni sodni postopki, ki bodo zagotavljali, da sodnih postopkov ni mogoče uporabiti v politične namene in da ti potekajo ob strogem spoštovanju pravne države; v ta namen je treba vzpostaviti skupni mehanizem, ki bo vključeval ukrajinske strokovnjake in strokovnjake iz EU, z udeležbo predstavnikov beneške komisije; vzpostaviti je treba nadaljnje programe usposabljanja in izmenjav na področju pravosodja in notranjih zadev ter na področju varovanja z namenom izvajanja najboljših praks EU na področju pravne države;
   (m) ukrajinskim oblastem je treba pomagati pri reformi ustave in zakona o volitvah v skladu s priporočili beneške komisije in OVSE/ODIHR; zagotovi je treba primerno, vključujoče in celovito izvajanje teh priporočil s sodelovanjem obeh opozicijskih strank in civilne družbe, da bi preprečili pomanjkljivosti, ki so se zgodile med prejšnjimi volilnimi kampanjami; v zvezi s tem je treba poudariti pomen svobode medijev in svobode civilne družbe ter zagotoviti, da se ukrajinske oblasti vzdržijo posrednega ali neposrednega nadzora nad vsebino poročanja nacionalnih medijev;
  (n) v pridružitveni sporazum je treba vključiti celovit mehanizem za Parlament in Evropsko službo za zunanje delovanje, da bo zagotovljeno redno posredovanje neokrnjenih informacij o napredku pri izvajanju sporazuma, še posebej pa pri doseganju njegovih ciljev; ta mehanizem bi moral vsebovati naslednje elemente:
   informacije o ukrepih in stališčih EU v zvezi z izvajanjem sporazuma;
   poročilo Evropske službe za zunanje delovanje o rezultatih ukrepov, ki sta jih sprejeli EU in Ukrajina, ki izpostavlja razmere na področju človekovih pravic, demokracije in pravne države v Ukrajini;
   (o) poudariti je treba pomembnost izvajanja vseh sodb Evropskega sodišča za človekove pravice in opozoriti ukrajinske organe na veliko število primerov proti Ukrajini, ki se obravnavajo na tem sodišču;
   (p) podpirati je treba potrebne reforme in zagotoviti, da ukrajinske oblasti dajejo veliko prednost razvoju protikorupcijske politike, vključno z ustrezno zakonodajo o navzkrižju interesov;
   (q) zagotoviti je treba, da bodo ukrajinske oblasti omogočile javni vpogled v arhive nekdanje komunistične tajne službe, saj je to potrebno za uspešno narodno spravo, zlasti zaradi krutih zločinov v 20. stoletju;
   (r) poudariti je treba, da je pomembno, da Ukrajina v postopku ustavne reforme ratificira rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča;
   (s) treba je primerno ukrepati, da se okrepi dialog med EU in vsemi političnimi stranmi v Ukrajini, ter spodbuditi dialog med strankami in predstavniki civilne družbe, socialnimi partnerji in narodnostnimi manjšinami v tej državi;
   (t) poskrbeti je treba, da bo začasni sporazum vseboval določbe o sodelovanju med civilnima družbama obeh pogodbenic, da bosta lahko uveljavljali svoje pravice in postali vplivna akterja v okviru pridružitvenega sporazuma;
   (u) vključiti je treba standardne klavzule o pogojenosti z zaščito in spodbujanjem človekovih pravic, ki odražajo najvišje mednarodne in evropske standarde, pri čemer je treba izkoristiti okvir Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ukrajinskim oblastem pa je treba pomagati pri spodbujanju pravic pripadnikov narodnih manjšin, v skladu z Okvirno konvencijo Sveta Evrope o varstvu narodnih manjšin in Listino Evropske unije o temeljnih pravicah;
   Gospodarsko in sektorsko sodelovanje
   (v) v sporazumu je treba okrepiti sodelovanje med Ukrajino in EU na področju energije; prizadevati si je treba za sklenitev nadaljnjih sporazumov med EU in Ukrajino, namenjenih zagotavljanju energetske oskrbe za obe strani, kar vključuje tudi zanesljiv in raznovrsten tranzitni sistem za nafto in plin ter skupni mehanizem odzivanja na motnje ali prekinitve pri dobavi nafte in plina iz ruske federacije;
   (w) zagotoviti je treba potrebno tehnično pomoč v energetskem sektorju, da bi Ukrajini pomagali bistveno izboljšati in modernizirati električno omrežje ter energetsko učinkovitost, ter da se zagotovi, da ukrajinske oblasti popolnoma upoštevajo cilje, določene v programu za energetsko učinkovitost za obdobje 2010–2015, in nadaljujejo izvajanje inovativnih in okolju prijaznih rešitev, da bi zadovoljile svoje potrebe po energiji; hkrati je treba ukrajinskim oblastem pomagati pri pogajanjih o pogojih dobave plina iz Rusije, da bi zagotovili, da je trgovanje s plinom med Ukrajino in Rusijo v skladu s trgovinskimi standardi in cenami EU;
   (x) čeprav bi bila liberalizacija storitev in naložb v energetskem sektorju koristna za EU, bi prevzemanje obveznosti zlasti pri energetskih storitvah lahko vključevalo nekatera tveganja, saj lahko močni igralci na energetskem trgu, ki obvladujejo ukrajinska podjetja, uporabijo sporazum o prosti trgovini za to, da bi dominirali nad omrežji za prenos v EU;
   (y) pozvati je treba k ukrepom za izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo EU in Ukrajine z uvedbo dvostranskih mehanizmov za zagotavljanje zgodnjega opozarjanja ter preprečevanje motenj pri dobavi energije in energetskih surovin;
   (z) zagotoviti je treba sprejem geografskih označb in evropskih patentov;
   (aa) poudariti je treba, kako pomembno je za EU, da Ukrajina zagotovi pravilno odstranjevanje strupenih in jedrskih odpadkov na svojem ozemlju in tako zaščiti varnost hrane;
   (ab) pomembno je okrepiti sodelovanje pri mladinskih in študentskih izmenjavah in oblikovanju programov štipendij, ki bi Ukrajincem omogočili, da se seznanijo z EU in njenimi državami članicami ter obratno;
   (ac) v pridružitveni sporazum je treba vključiti najvišje okoljske standarde, med drugim ob upoštevanju strategije za podonavsko regijo; še dodatno je treba upoštevati pomembnost regionalnega sodelovanja na območju Črnega morja in aktivnega vključevanja Ukrajine v politike EU za ta prostor, tudi v morebitno strategijo EU za Črno morje;
   (ad) da bi pomagali ukrajinski civilni družbi (kot je platforma civilne družbe) glede na njeno ključno vlogo v procesu demokratizacije, na primer pri ozaveščanju ter krepitvi družbene in politične udeležbe, je treba razviti posebne instrumente;
   (ae) zagotoviti je treba, da bodo v okviru sodelovanja na področju izvajanja reforme zdravstva obravnavane zdravstvene potrebe pacientov z neozdravljivimi boleznimi, tudi z zagotavljanjem tehnične pomoči pri reformi ustrezne zdravstvene politike in politike na področju zdravil v skladu z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami;
   Trgovinska vprašanja
   (af) priznati je treba odločno prizadevanje ukrajinske vlade za splošno zmanjšanje ovir, prilagoditev geografskih oznak, sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, konkurence in tehničnih ovir za trgovino, pa tudi skromne dosežke poglobljenega in celovitega območja proste trgovine na področjih, kot so naložbe, storitve, kmetijstvo, energija in izvozne ovire;
   (ag) Ukrajino je treba pozvati, naj se vzdrži uporabe izvoznih tarif ali druge omejitve izvoza, ki bi povečala nestanovitnost cen na trgih EU;
   (ah) zagotoviti je treba, da tarifna kvota za sladkor ne bo privedla do nenamerne tristranske trgovine ali goljufij;
   (ai) poudariti je treba, da mora sporazum vsebovati poglavje o dobrem počutju živali, s čimer se bo zagotovila enaka konkurenca med kmeti iz EU in ukrajinskimi kmeti;
   (aj) opozoriti je treba, da je trajnostni razvoj eno od prednostnih področij, določenih v nacionalnem okvirnem programu za obdobje 2011–2013; zato je treba vključiti tudi poglavje o trajnostnem razvoju kot delu območja proste trgovine;
   (ak) poudariti je treba, da bi moralo poglavje o trajnostnem razvoju vključevati določbo, ki bo izražala zavezo Ukrajine k spoštovanju smernic OECD o večnacionalnih družbah in tristranske deklaracije Mednarodne organizacije dela o večnacionalnih podjetjih in socialni politiki;
   (al) na izvajanje se je treba pripraviti skupaj z Ukrajino, tako da bodo obveznosti, ki niso podprte s pogoji in ne bodo prinesle takojšnjih rezultatov, zlasti na področju dobrega počutja živali, uresničene in bodo imele velik dolgoročen vpliv; sporazuma o prosti trgovini naj sčasoma privede do popolne odstranitve tarifnih ovir na vseh področjih in panogah brez negativnih seznamov ali uvoznih kvot ter se tako zagotovi dejanska odprava izvoznih davkov ter omejitev uvoza in izvoza; namerava dati Ukrajini na voljo sredstva za prilagoditev po liberalizaciji, kot je predvideno v nacionalnem okvirnem programu evropske sosedske politike za obdobje 2011–2013, in tehnično pomoč za carinska vprašanja in prilagoditev geografskih oznak;
   (am) še naprej je treba pozivati k političnim in gospodarskim reformam v Ukrajini, ki bodo vodile k modernizaciji infrastrukture v tej državi, zlasti na področju energije in prometa; pomagati je treba gospodarstvu, predvsem z lažjim dostopom do posojil in zemljišč ter enostavnejšimi in hitrejšimi postopki za pobiranje davkov in carinskih dajatev, zlasti z opaznimi izboljšavami na področju vračila davka na dodano vrednost za izvoznike, carinjenje in postopke odobritve za uvoz (zlasti na področjih davkov, dokumentacijskih zahtev in testiranja izdelkov za certificiranje); k zmanjšanju birokratskih ovir in korupcije ter k uveljavitvi pravne države in demokratičnih praks; razmisliti je treba o nižjih transakcijskih stroških in varnih postopkih, zlasti za mala in srednja podjetja, ob upoštevanju dejstva, da je to nujen pogoj za gradnjo poslovnih odnosov; treba je izboljšati zakonodajo na področju varstva materialnih sredstev in intelektualne lastnine ter učinkovitost mehanizmov za uveljavljanje pravic in zahtevkov podjetij pri sodiščih;
   (an) pozvati je treba k temeljitemu izboljšanju pogojev vlaganja v Ukrajini za tuje vlagatelje ter zlasti k hitremu poplačilu dolga nacionalnega proračuna do gospodarskih subjektov zaradi nepravočasnega vračila preplačil DDV in k preprečevanju takšnih razmer v prihodnosti; carinski postopki morajo postati učinkovitejši (zlasti je treba odpraviti splošne prakse neupravičenega povečevanja carinske vrednosti blaga, uvoženega v Ukrajino);
   (ao) spodbujati je treba podjetništvo in razvoj malih in srednjih podjetij s pomočjo makrogospodarskega sodelovanja;
   (ap) poudariti je treba, da Ukrajina ne bi smela zmanjšati svoje zaščite delovnih standardov, da bi pritegnila tuje naložbe;
   (aq) na podlagi določb člena 218(5) Pogodbe je treba pozvati k sprejetju sklepa, ki dovoljuje začasno uporabo predpisov iz sporazuma o prosti trgovini, ki je temeljni del pridružitvenega sporazuma, preden ta začne veljati;
   Pravica, svoboda in varnost
   (ar) namesto da se ohrani dolgoročna perspektiva, si je treba dejavno prizadevati za vzpostavitev brezvizumskega režima med Ukrajino in Evropsko unijo, vendar le, če bo Ukrajina izpolnila vsa potrebna tehnična merila, določena v akcijskem načrtu o liberalizaciji vizumskega režima; kot vmesni cilj je treba določiti ukinitev obstoječih vizumskih taks in uvesti posebne ukrepe med evropskim nogometnim prvenstvom, da bi to posebno priložnost izkoristili kot preskusno obdobje za brezvizumski režim;
   (as) Ukrajino je treba spodbuditi, naj odigra konstruktivno vlogo v pogovorih 5+2 in pomaga poiskati trajno rešitev za pridnestrski spor;
   (at) okrepiti je treba potencial Ukrajine kot osrednje partnerke pri upravljanju migracijskih tokov in meja ter predvideti nadaljnje skupne korake v boju proti organiziranemu kriminalu;
   (au) nemudoma je treba zahtevati, da se v pridružitveni sporazum vključijo določbe o ukrepih proti goljufijam in tihotapljenju trošarinskih izdelkov, v skladu s strategijo notranje varnosti EU in ob upoštevanju protokola o boju proti nezakoniti trgovini okvirne konvencije Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka;
   (av) poglobiti je treba sodelovanje pri skupnem upravljanju meja z uporabo najvišjih evropskih standardov in gradnjo zmogljivosti za učinkovitejši boj proti čezmejnemu kriminalu, nezakonitemu priseljevanju, trgovini z ljudmi in nezakoniti trgovini;
   (aw) podpreti je treba zbliževanje pri regionalnih in mednarodnih vprašanjih, preprečevanju sporov in kriznem upravljanju ter okrepiti sodelovanje v boju proti varnostnim grožnjam;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo s priporočili Evropskega parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje ter v vednost ukrajinskim organom.

(1) UL L 49, 19.2.1998, str. 3.
(2) UL L 310, 9.11.2006, str. 1.
(3) UL C 348 E, 21.12.2010, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0444.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0272.
(6) Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0472.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov