Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2300(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0437/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0437/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/12/2011 - 6.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0549

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 34k
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - Strasbourg
EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Espanja (Lorcan maanjäristys) ja Italia (Veneton alueen tulvat)
P7_TA(2011)0549A7-0437/2011
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti (KOM(2011)0792 – C7-0424/2011 – 2011/2300(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0792 – C7-0424/2011),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 26 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(2),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksymän yhteisen lausuman solidaarisuusrahastosta,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7-0437/2011),

1.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

2.  muistuttaa, että 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 26 kohdassa määrätään, että jos määrärahat on mahdollista kohdentaa uudelleen sen otsakkeen sisällä, johon lisämenoja tarvitaan, komissio ottaa tämän huomioon tehdessään tarvittavan ehdotuksen;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1) EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä 2012/6/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö