Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0215(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0408/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0408/2011

Keskustelut :

PV 12/12/2011 - 17
CRE 12/12/2011 - 17

Äänestykset :

PV 13/12/2011 - 6.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0551

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 34k
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I
P7_TA(2011)0551A7-0408/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 13. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä (KOM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0392),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 82 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0189/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Kreikan parlamentin, Espanjan edustajainhuoneen, Italian senaatin ja Portugalin parlamentin kannanotot säädösesitykseen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 8. joulukuuta 2010 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 16. marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0408/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 54, 19.2.2011, s. 48.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU antamiseksi tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä
P7_TC1-COD(2010)0215

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2012/13/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö