Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0809(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0423/2011

Ingivna texter :

A7-0423/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2011 - 6.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0558

Antagna texter
PDF 185kWORD 29k
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Vitor Manuel da Silva Caldeira - Portugal)
P7_TA(2011)0558A7-0423/2011

Europaparlamentets beslut av den 13 december 2011 om nomineringen av Vítor Manuel da Silva Caldeira till ämbetet som ledamot av revisionsrätten (C7-0344/2011 – 2011/0809(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-0344/2011),

–  med beaktande av att budgetkontrollutskottet vid sitt sammanträde den 23 november 2011 höll en utfrågning med den kandidat som rådet föreslagit till ämbetet som ledamot av revisionsrätten,

–  med beaktande av artikel 108 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0423/2011), och av följande skäl:

A.  Vítor Manuel da Silva Caldeira uppfyller villkoren i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Vítor Manuel da Silva Caldeira till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy