Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0193(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0397/2011

Indgivne tekster :

A7-0397/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0566

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 32k
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
Et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) ***I
P7_TA(2011)0566A7-0397/2011
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. december 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (KOM(2011)0446 - C7-0208/2011 - 2011/0193(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0446),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0208/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 1,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0397/2011),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)
P7_TC1-COD(2011)0193

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 153/2012)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik