Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0193(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0397/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0397/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0566

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 32k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Liittymistä valmisteleva tukiväline ***I
P7_TA(2011)0566A7-0397/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta (KOM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2011)0446),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0208/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 46 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A7-0397/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 muuttamisesta
P7_TC1-COD(2011)0193

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 153/2012.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö