Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0193(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0397/2011

Pateikti tekstai :

A7-0397/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2011 - 7.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0566

Priimti tekstai
PDF 271kWORD 35k
Trečiadienis, 2011 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras
Pasirengimo narystei pagalbos priemonė ***I
P7_TA(2011)0566A7-0397/2011
Rezoliucija
 Tekstas

2011 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0446),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0208/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reiklaų komiteto pranešimą (A7-0397/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą savo poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. gruodžio 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)
P7_TC1-COD(2011)0193

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 153/2012.)

Teisinė informacija - Privatumo politika