Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0193(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0397/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0397/2011

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2011 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0566

Pieņemtie teksti
PDF 267kWORD 33k
Trešdiena, 2011. gada 14. decembris - Strasbūra
Pirmspievienošanās palīdzības instruments ***I
P7_TA(2011)0566A7-0397/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA) (COM(2011)0446 – C7-0208/2011 – 2011/0193(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2011)0446),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 212. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0208/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A7-0397/2011),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 14. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)
P7_TC1-COD(2011)0193

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 153/2012.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika