Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0254(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0224/2011

Předložené texty :

A7-0224/2011

Rozpravy :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Hlasování :

PV 14/12/2011 - 7.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0567

Přijaté texty
PDF 279kWORD 39k
Středa, 14. prosince 2011 - Štrasburk
Ovocné šťávy a některé podobné produkty určené k lidské spotřebě ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě (KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0490),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0278/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. ledna 2011(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. listopadu 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0224/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 84, 17.03.11, s. 45.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU, kterou se mění směrnice Rady 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě
P7_TC1-COD(2010)0254

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2012/12/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí