Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0254(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0224/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0224/2011

Keskustelut :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0567

Hyväksytyt tekstit
PDF 186kWORD 35k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg
Elintarvikkeena käytettävät hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. joulukuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta (KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0490),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0278/2010),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean 19. tammikuuta 2011 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 18. marraskuuta 2011 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A7-0224/2011),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 84, 17.3.2011, s. 45.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/.../EU antamiseksi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista annetun neuvoston direktiivin 2001/112/EY muuttamisesta
P7_TC1-COD(2010)0254

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2012/12/EU.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö