Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0254(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0224/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0224/2011

Debates :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Balsojumi :

PV 14/12/2011 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0567

Pieņemtie teksti
PDF 265kWORD 36k
Trešdiena, 2011. gada 14. decembris - Strasbūra
Pārtikai paredzētas augļu sulas un daži līdzīgi produkti ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 14. decembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem (COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0490),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0278/2010),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 19. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2011. gada 18. novembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A7-0224/2011),

1.  apstiprina turpmāk izklāstīto viedokli pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 84, 17.3.2011., 45. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 14. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/.../ES, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2001/112/EK, kas attiecas uz pārtikai paredzētām augļu sulām un dažiem līdzīgiem produktiem
P7_TC1-COD(2010)0254

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2012/12/ES.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika