Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0224/2011

Predkladané texty :

A7-0224/2011

Rozpravy :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0567

Prijaté texty
PDF 278kWORD 38k
Streda, 14. decembra 2011 - Štrasburg
Ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu ***I
P7_TA(2011)0567A7-0224/2011
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (KOM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0490),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0278/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. januára 2011(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. novembra 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0224/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2011, s. 45.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. decembra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/.../EÚ, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu
P7_TC1-COD(2010)0254

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2012/12/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia