Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0298(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0246/2011

Předložené texty :

A7-0246/2011

Rozpravy :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Hlasování :

PV 14/12/2011 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0568

Přijaté texty
PDF 351kWORD 38k
Středa, 14. prosince 2011 - Štrasburk
Používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích ***I
P7_TA(2011)0568A7-0246/2011
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. prosince 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v domácích pracích prostředcích (KOM(2010)0597 – C7-0356/2010 – 2010/0298(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2010)0597),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0356/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. března 2011(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. listopadu 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0246/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 71.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. prosince 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011 kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu ve spotřebitelských pracích prostředcích ▌a ve spotřebitelských detergentech určených pro automatické myčky nádobí ▌
P7_TC1-COD(2010)0298

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 259/2012.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí