Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0139(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0394/2011

Ingivna texter :

A7-0394/2011

Debatter :

PV 12/12/2011 - 13
CRE 12/12/2011 - 13

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.4
CRE 14/12/2011 - 7.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0569

Antagna texter
PDF 190kWORD 30k
Onsdagen den 14 december 2011 - Strasbourg
Fiskepartnerskap EG–Marocko ***
P7_TA(2011)0569A7-0394/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (11226/2011 – C7-0201/2011 – 2011/0139(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (11226/2011),

–  med beaktande av utkastet till protokoll mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (11225/2011),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 43.2 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0201/2011),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A7-0394/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner inte att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att underrätta rådet om att protokollet inte kan ingås.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Konungariket Marocko.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy