Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2838(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0619/2011

Indgivne tekster :

B7-0619/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0570

Vedtagne tekster
PDF 12kWORD 37k
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg
Afgørelse om de stående udvalgs medlemstal
P7_TA(2011)0570B7-0619/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 14. december 2011 om de stående udvalgs medlemstal (2011/2838(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Formandskonferencens forslag,

–  der henviser til sin afgørelse af 15. juli 2009 om udvalgenes medlemstal(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 183,

A.  der henviser til, at det er nødvendigt at sikre kontinuiteten i Parlamentets arbejde;

B.  der henviser til, at de nye medlemmer, efter at protokollen om ændring af protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser er trådt i kraft, har ret til at deltage i møderne i Parlamentet og dets organer med fulde rettigheder;

1.  vedtager at ændre antallet af medlemmer i udvalgene som følger:

Udenrigsudvalget: 76 medlemmer

Udviklingsudvalget: 30 medlemmer

Udvalget om International Handel: 29 medlemmer

Budgetudvalget: 44 medlemmer

Budgetkontroludvalget: 30 medlemmer

Økonomi- og Valutaudvalget: 48 medlemmer

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender: 51 medlemmer

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed: 68 medlemmer

Udvalget om Industri, Forskning og Energi: 60 medlemmer

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse: 41 medlemmer

Transport- og Turismeudvalget: 46 medlemmer

Regionaludviklingsudvalget: 50 medlemmer

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: 44 medlemmer

Fiskeriudvalget: 24 medlemmer

Kultur- og Uddannelsesudvalget: 32 medlemmer

Retsudvalget: 25 medlemmer

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender: 60 medlemmer

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender: 25 medlemmer

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: 35 medlemmer

Udvalget for Andragender: 35 medlemmer

og at ændre antallet af medlemmer i underudvalgene som følger:

Underudvalget om Menneskerettigheder: 31 medlemmer

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: 31 medlemmer;

   2. vedtager under henvisning til Formandskonferencens afgørelse af 9. juli 2009 om udvalgsformandskabernes sammensætning, at disse kan udgøres af op til fire næstformænd;
   3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

(1) EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 34.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik